Pressmeddelande

15.11.2021 Pressmeddelande

Podcasten Eläkekomitea: Är plattformekonomins drängar donare eller företagare?

På vems ansvar är det att betala för matbudets pensions- och socialförsäkring? Kringgår man arbetsgivarskyldigheter genom att maskera jobbet till företagsverksamhet? Linjerna för plattformsekonomin diskuteras av Wolts direktör för samhällsrelationer Olli Koski, jurist Suvi Vilches från Servicefacket och Pensionsskyddscentralens direktör för juridiska frågor Karoliina Kiuru.

17.9.2021 Pressmeddelande

Pensionssystemet i Finland fungerar bra, men beredskap behövs inför framtida finansiella utmaningar

Pensionssystemet i Finland motarbetar fattigdom effektivt och förser pensionärer med en skälig utkomst, lyder bedömningen i en ny rapport. Problem med finansieringen av pensionerna är dock under uppsegling och kräver beredskap genom antingen höjda pensionsavgifter eller stärkta anpassningsmekanismer. Pensionssystemet i Finland är robust och fungerar väl, och dess resultat placerar sig fint i en internationell …