Pressmeddelande

10.4.2024 Pressmeddelande

Podcasten Eläkekomitea: Unga vill ha kortare arbetsdagar och en välfärdsstat – realism? 

Hur förhåller sig den mytiska ungdomen och de sportiga pensionärerna till arbetslivet? Vem borde arbeta längre? Är den hotande arbetskraftsbristen ett hot eller en möjlighet för ungdomarna? Det diskuteras av direktör Mika Maliranta från forskningsinstitutet Labore, ungdomsforskaren Susanna Ågren från Tammerfors universitet och specialforskare Ilari Ilmakunnas från Pensionsskyddscentralen.

9.1.2024 Pressmeddelande

Inte ens rekryteringssvårigheter får alla arbetsgivare att överväga anställning av äldre arbetstagare

Arbetsgivare med rekryteringssvårigheter är inte nödvändigtvis mera villiga än andra arbetsgivare att anställa personer över 55 år. Arbetsgivare som upplever rekryteringssvårigheter satsar på anställning av äldre arbetstagare endast om de har en mer positiv uppfattning av äldre arbetstagare än genomsnittet. Det här framgår i Pensionsskyddscentralens (PSC) forskningsartikel.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.