Eläkevakuuttajien käyttöön

Tuloksia: 4
Otsikko Tunniste Tyyppi Tiedosto
Otsikko Tunniste Tyyppi Tiedosto
Yksityiskohtainen lääkärinlausunto Detailed Medical Report Vain lääkäreiden käyttöön tarkoitettu lomake, jonka ulkomaan vakuutuslaitos voi vaatia lisäselvityksenä eläkkeenhakijan terveydentilasta. Jos lomaketta avatessa tulee ilmoitussivu 'Please wait... If this message is not ...', tallenna lomake omalle tietokoneelle klikkaamalla ilmoitussivulla hiiren oikeaa painiketta ja valitse Save as / Tallenna nimellä sekä tallennuspaikka. Avaa lomake sen jälkeen tallennuspaikasta. Lataa
Tietojenvälitys E001 Lomakkeella joko pyydetään tai välitetään lisätietoja EU/ETA-eläkehakemusasiassa Lataa
EU/ETA-eläkehakemus / Lähete 4000 Saate, jota eläkelaitos käyttää eläkehakemuksen ja siihen liittyvien lisätietojen välittämiseksi ETK:n UM-osastolle. Lataa
EU/ETA-Eläkehakemuksen tiedustelu 2210 Tiedustelulomake, jolla eläkelaitos pyytää EU/ETA-hakemukseen liittyviä lisätietoja ulkomailta ETK:n UM-osaston tai Kelan KV-keskuksen välityksellä. Lataa