Esiselvitys yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista

Tekijät

Jukka Rantala

Esiselvityksessä kuvataan mahdollisuuksia kohentaa yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottoja. Selvityksessä esitetään kolme suositusta tarkemman tutkimisen kohteiksi. Kaksi näistä koskee jouston lisäämistä eläkkeiden rahastointisäännöksiin ja kolmas vakavaraisuussäännösten tekemistä dynaamisiksi, sijoitusmarkkinoiden suhdannevaiheen huomioon ottaviksi.