Ajankohtaislistaus
25.6.2019

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat pyytäneet Eläketurvakeskusta toteuttamaan esiselvityksen yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista.

Esiselvityksessä tarkastellaan etenkin sijoitusriskin kanto- ja ottokyvyn parantamista laitoskohtaisilla ja työeläkejärjestelmäkohtaisilla toimilla.

Eläketurvakeskuksen hallitus on kokouksessaan 12.6.2019 päättänyt esiselvityksen teettämisestä. Esiselvityksen tekijäksi nimitettiin FT Jukka Rantala. Esiselvityksen toteuttaminen on käynnistetty 25.6.2019.