Liisa-Maria Palomäki

Erikoistutkija, VTT
029 411 2150

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • eläkeläisten kokemukset taloudellisesta toimeentulosta (eläketurvan riittävyyden painoalue)
  • luottamus eläkejärjestelmään (eläkkeiden rahoituksen kestävyyden painoalue)
  • erilaisia projekteja työurien ja eläkkeelle siirtymisen painoalueella

Esittely

Tutkimukseni painottuvat eläkeläisten ja eläkkeelle siirtyvien toimeentuloon. Pääasiallisia tutkimuskohteita ovat toimeentulokokemukset ja taloudellinen hyvinvointi laajemmin. Työskentelen sekä kansainvälisten (EU-SILC) että kotimaisten kyselytutkimusten parissa. Kehitämme niitä myös osana tutkimustoimintaamme. Koulutukseltani olen sosiologi.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Kati Ahonen & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (toim.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki (2019) Vanhuuseläkeläisten subjektiiviset toimeentulovertailut ja taloudellinen tyytyväisyys oma aiempi tilanne vai toiset ihmiset toimeentulokokemusten mittapuuna? Teoksessa Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (toim.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko (2019) Kotitalouksien välinen apu osana eläkeläisten toimeentuloa – ketkä apua antavat ja ketkä sitä saavat? Teoksessa Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (toim.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki (2018) Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: Comparisons behind the income satisfaction paradox. Finnish Centre for Pensions, Studies 04/2018.

Kati Ahonen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (2018) Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2018.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Liisa-Maria Palomäki (2013) Suomalaisten mielipiteet eläkkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä eläkeaikana. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2013.

Liisa-Maria Palomäki (2011) Eläkeläisten kokemukset toimeentulosta. Teoksessa Kautto, M. (toim.) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:4.

Liisa-Maria Palomäki & Eila Tuominen (2010) Työssä käyvät eläkeläiset – erot muihin työssä käyviin ja eläkkeellä oleviin. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2010.

Liisa-Maria Palomäki & Eila Tuominen (2010) Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45─64-vuotiaassa palkansaajaväestössä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 09/2010.

Julkaisuja muualla

Palomäki, L.-M. (2019) Does It Matter How You Retire? Old-Age Retirement Routes and Subjective Economic Well-Being. Social Indicators Research 142(2): 733−751. DOI 10.1007/s11205-018-1929-9

Palomäki, L.-M. (2016) Reference groups and pensioners’ subjective economic well-being in Europe. Social Indicators Research 131(2), 1–17, 509–525. DOI 10.1007/s11205-016-1262-0

Palomäki, L.-M. (2013) Eläkkeelle siirtyminen ja subjektiivinen taloudellinen hyvinvointi. Tulomuutosten ja toimeentulokokemusten tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 4: 378–394.

Kautto, M. & Palomäki, L.-M. & Rantala, J. & Tuominen, E. (2009) Eläkeläisten tulot ja kokemukset toimeentulosta. Yhteiskuntapolitiikka 3: 290−302.

Palomäki, L.-M. (2009) Mitkä tekijät selittävät pienituloisten eläkeläisten toimeentulokokemusten eroja? Yhteiskuntapolitiikka 5: 542−553.