Liisa-Maria Palomäki

Tutkija, VTM
029 411 2150

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • eläkeläisten kokemukset taloudellisesta toimeentulosta (eläketurvan riittävyyden painoalue)
  • luottamus eläkejärjestelmään (eläkkeiden rahoituksen kestävyyden painoalue)
  • erilaisia projekteja työurien ja eläkkeelle siirtymisen painoalueella

Esittely

Tutkimukseni painottuvat eläkeläisten ja eläkkeelle siirtyvien toimeentuloon. Pääasiallisia tutkimuskohteita ovat toimeentulokokemukset ja taloudellinen hyvinvointi laajemmin. Työskentelen sekä kansainvälisten (EU-SILC) että kotimaisten kyselytutkimusten parissa. Kehitämme niitä myös osana tutkimustoimintaamme. Koulutukseltani olen sosiologi. Suoritan jatko-opintoja Turun yliopistossa ja väitöskirjani käsittelee eläkeläisten taloudellista hyvinvointia subjektiivisesta näkökulmasta.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Liisa-Maria Palomäki (2013) Suomalaisten mielipiteet eläkkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä eläkeaikana. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2013.

Liisa-Maria Palomäki (2011) Eläkeläisten kokemukset toimeentulosta. Julkaisussa Kautto, M. (toim.) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:4.

Liisa-Maria Palomäki & Eila Tuominen (2010) Työssä käyvät eläkeläiset – erot muihin työssä käyviin ja eläkkeellä oleviin. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2010.

Liisa-Maria Palomäki & Eila Tuominen (2010) Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45─64-vuotiaassa palkansaajaväestössä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 09/2010.

Julkaisuja muualla

Palomäki, L.-M. (2016) Reference groups and pensioners’ subjective economic well-being in Europe. Social Indicators Research (), 1-17, First online: 12 February 2016, DOI 10.1007/s11205-016-1262-0

Palomäki, L.-M. (2013) Eläkkeelle siirtyminen ja subjektiivinen taloudellinen hyvinvointi. Tulomuutosten ja toimeentulokokemusten tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 4: 378–394.

Kautto, M. & Palomäki, L.-M. & Rantala, J. & Tuominen, E. (2009) Eläkeläisten tulot ja kokemukset toimeentulosta. Yhteiskuntapolitiikka 3: 290−302.

Palomäki, L.-M. (2009) Mitkä tekijät selittävät pienituloisten eläkeläisten toimeentulokokemusten eroja? Yhteiskuntapolitiikka 5: 542−553.