Sanna Tenhunen

Economist, D.Sc. (Economics)
+358 29 411 2492

Download JPG image

Areas of research

  • Information and incentives
  • Timing of retirement: advancing and postponing
  • Pension system and savings

Presentation

In my research, I am interested in pension system phenomena from the individual’s choices to their effect on the economy at large. In particular, the significance of information is an intriguing factor underlying pension decisions, the effect of incentives and the trust towards the entire pension system. In my research, I also pay attention to the differences between individuals in this information and the consequences of the differences. In my research, I emphasise economic incentives, risks, risk management and the significance of the pension system as part of social security.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen (2019) Yrittäjien eläkeaikeet: työolojen ja eläketurvan merkitys [Retirement intentions of the Finnish self-employed – Do working conditions and pension adequacy make a difference?]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2019.

Sanna Tenhunen & Satu Nivalainen & Noora Järnefelt & Janne Salonen (2019) Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä [Who opt for a partial old-age pension? A study on the factors behind the choice to take early payment of a partial old-age pension]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018.

Satu Nivalainen & Sanna Tenhunen (2018) Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet [Pension knowledge, impact of economic incentives and retirement intentions]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2018.

Sanna Tenhunen (2017) Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät – kyselytutkimus vuoden 2017 eläkeuudistuksesta ja työssäjatkamisaikeista [Flexible retirement at a later age – Survey on the 2017 pension reform and the intentions to continue working]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017.

Sanna Tenhunen & Ilpo Airio & Olli Kangas & Karoliina Koskenvuo & Susan Kuivalainen (eds.) (2017)  Eläketiedon merkitys – Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta [The role of pension information – Finnish people’s opinions about the 2017 pension reform]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017.

Sanna Tenhunen & Janne Salonen (2016) Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva [Farmers’ working lives and pensions]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016.

Sanna Tenhunen (2012) Varautuminen eläkeaikaan – vapaaehtoisen säästämisen laajuus [Preparing for Retirement – The Scope of Voluntary Saving]. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2012.

Sanna Tenhunen & Risto Vaittinen (2010) Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit – teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista [Automatic balancing mechanisms of pension systems – Theory and experiences of brakes and life expectancy coefficients]. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:7.

Tallamaria Maunu & Sanna Tenhunen (2010) Eläkesäästäminen psykologisen taloustieteen näkökulmasta. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:8.

Sanna Tenhunen (2010) Employment and accrued pension rights among the elderly – a peek into the pension registers. Finnish Centre for Pensions Working papers 2010:1.

Sanna Tenhunen (2008) Kannustimet ja riskit eläketurvassa – taloustieteen näkökulma. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:5.

Sanna Tenhunen (2008) Koulutus eläkesijoituksena. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:2.

Other publications

Ravaska, T. & Tenhunen, S. & Tuomala, M. (2018) On the optimal lifetime redistribution and social objectives: a multidimensional approach. On the optimal lifetime redistribution and social objectives: a multidimensional approach. International Tax and Public Finance 25(3) 2018, 631–653.

Tenhunen, S. & Tuomala, M. (2013) On the design of an optimal non-linear tax/pension system with habit formation. International Tax and Public Finance 20(3) 2013, 485–512.

Tenhunen, S. & Tuomala, M. (2010) On Optimal Lifetime Redistribution Policy. Journal of Public Economic Theory 12(1) 2010, 171–198.

Tenhunen, S. (2010) Ikääntyneiden työllisyyskehitys – kurkistus työeläkerekistereihin. Talous ja Yhteiskunta 1/2010, 30–36.

Tenhunen, S. (2008) Kannustimet ja riskit eläketurvassa – taloustieteen näkökulma. Kansantaloudellinen Aikakauskirja 4/2008, 388–404.

Tenhunen, S. & Pirttilä, J. (2008) Pawns and Queens Revisited: Public Provision of Private Goods When Individuals Make Mistakes. International Tax and Public Finance 15(5), 599–619.

Tenhunen, S. (2007) Essays on the Theory of Optimal Taxation. Acta Universitatis Tamperensis 1276, Tampere University Press, Tampere 2007.