Juha Rantala

Economist, Lic.Sc. (Econ.)
+358 29 411 2251

Download JPG image

Areas of research

  • Retirement, early retirement, unemployment of the elderly and longevity at work
  • Livelihood of pensioners

Presentation

My research focuses on issues relating to the economic well-being of retirees. I have also studied issues relating to early retirement. In my work, I make use of extensive research data on an individual level. Currently, I am participating in the WIP research project of the Strategic Research Council (SRC) at the Academy of Finland (www.stn-wip.fi). The aim of the project is to investigate the wide range of inequalities and how these are modified by public policy in the short run and over a lifecycle.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Juha Rantala & Marjukka Hietaniemi & Heidi Nyman & Mikko Laaksonen & Susan Kuivalainen (eds.) (2017) Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla [The economic welfare of disability pensioners’ in the 2000s]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (eds.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015 [Pensions and pensioners’ economic welfare 1995–2015]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Mikko Laaksonen & Juha Rantala & Noora Järnefelt & Jari Kannisto (2016) Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura [Working lives reduced by disability pensions]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Juha Rantala & Marja Riihelä (2016) Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013 [Income differences between retired women and men in 1995–2013]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2016.

Juha Rantala (2010) Eläkeläisten toimeentulo. In: Kautto, M. (ed.) (2011) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010 [Pensions and pensioner income 2000–2010]. Eläketurvakeskuksen raporteja 2011:4.

Signe Jauhiainen & Juha Rantala (2011) Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki: katsaus viimeaikaiseen kehitykseen [The unemployment and unemployment routes of the ageing population: a review of the most recent development]. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:3.

Juha Rantala & Ilpo Suoniemi (2010) Työstä eläkkeelle – tulokehitys ja korvaussuhteet [From employment to retirement – development of earnings and replacement ratios]. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3.

Juha Rantala (2008) Varhainen eläkkeelle siirtyminen [Early Retirement]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2008:1.

Juha Rantala & Ilpo Suoniemi (2007) Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa [Economic welfare of pensioners and the income distribution]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2007:2.

Julkaisuja muualla

Rantala, J. & Gould R. (2015) Pienituloisuuden dynamiikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä, Yhteiskuntapolitiikka 80.

Rantala, J. (2014) Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana. Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):2.

Rantala, J. & Suoniemi, I. (2011) Toimeentulon muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä – ekvivalenttitulosuhteen tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 76.

Kautto, M. & Palomäki, L.-M. & Rantala J. & Tuominen E. (2009) Eläkeläisten tulot ja kokemukset toimeentulosta. Yhteiskuntapolitiikka 3: 2009.

Rantala J. (2010) Työn, työttömyyden ja eläkkeen välimaastossa. Artikkeleita, Hyvinvointikatsaus 2/2010.