Anu Polvinen

Senior Researcher, Ph.D.
+358 29 411 2218

Areas of research

  • Factors affecting retirement on a disability pension
  • Socio-economic differences in the disability pension retirement age
  • Socio-economic differences among young disability pensioners

Presentation

My areas of research are working retirees and employers’ views on the experience rating model. In addition, I study retirement on a disability pension and related factors. I have studied socio-economic differences in disability retirement and mortality among retirees on a disability pension. For the main part, my research is based on register and questionnaire data.

Publications in the Finnish Centre for Pensions series

Jyri Liukko & Anu Polvinen & Meeri Kesälä & Jarno Varis (2017) Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuus ja kannustinvaikutukset: kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä [Effectiveness and incentive effects of experience rating in disability insurance: A questionnaire study on employers’ views]. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2017.

Anu Polvinen (2016) Socioeconomic status and disability retirement in Finland: Causes, changes over time and mortality. Finnish Centre for Pensions, Studies 05/2016.

Anu Polvinen & Raija Gould (2011) Sosioekonomisten ryhmien eläkkeelle siirtyminen. In: Uusitalo, H. (ed.) Työurat pidemmäksi – selvityksiä työuraryhmälle. Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1.

Anu Polvinen & Raija Gould (2010) Eläkkeellesiirtymisikä ammattiryhmittäin. In: Uusitalo, H. & Kautto, M. & Lindell, C. (eds.) Myöhemmin eläkkeelle – selvityksiä ja laskelmia. Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2010:1.

Anu Polvinen (2009) Koulutuksen, terveyden ja työn vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen [The impact of education, health and work on retirement on a disability pension]. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:4. Helsinki.

Raija Gould & Anu Polvinen (2006) Work Ability in Late Career. In: Gould, R. & Ilmarinen, J. & Järvisalo, J. & Koskinen, S. (eds.) Dimensions of Work Ability. Results of the Health 2000 Survey. Helsinki.

Raija Gould & Anu Polvinen (2006) Work Ability in Different Population Groups. In: Gould, R. & Ilmarinen, J. & Järvisalo, J. & Koskinen, S. (eds.) Dimensions of Work Ability. Results of the Health 2000 Survey. Helsinki.

Other publications

Polvinen, A. (2016) Sosioekonominen asema ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Kuntoutus 2016 (4).

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen, P. (2016) Socioeconomic Differences in Cause-Specific Disability Retirement in Finland, 1988 to 2009. J Occup Environ Med 2016;58:840-845.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen, P. (2015) Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality after disability retirement due to different diseases. Scandinavian Journal of Public Health, 2015;43:159-168.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Martikainen, P. (2014) The contribution of major diagnostic causes to socioeconomic differences in disability retirement. Scand J Work Environ Health 2014; 40:353-360.

Polvinen, A. & Gould, R. & Lahelma, E. & Martikainen P. (2013) Socioeconomic differences in disability retirement in Finland: The contribution of ill-health, health behaviours and working conditions. Scandinavian J Public Health 2013, 2013;41:470-478.

Pensola, T. & Gould, R. & Polvinen, A. (2010) Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. Masennukseen, muihin mielenterveyden häiriöihin sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvat eläkkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:16. Helsinki.