Kansainvälisiä arvioita Suomesta

Suomen eläkejärjestelmää koskevia arvioita tuottavat säännöllisesti eri tahot. EU-komission lisäksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) tuottavat laajoja, koko kansantalouden kokonaistilaa arvioivia julkaisuja. Näiden lisäksi on myös yksittäisiä toimijoita, jotka arvioivat eläkejärjestelmiä globaalisti.

Eläketurvakeskus on myös erikseen tilannut kansainvälisten asiantuntijoiden arvioita Suomen eläkejärjestelmästä. Näillä sivuilla esitetään keskeisten kansainvälisten toimijoiden Suomen eläketurvan kehittämiseen liittyviä arvioita ja suosituksia.

Viimeisin Suomen eläkejärjestelmää arvioiva kansainvälinen vertailu on Mercer Global Pension Indexin arviointi, jonka tuloksiin voi tutustua tarkemmin alla.

Suomi kärkipäässä Melbourne Mercer Global Pension Indexin arvioinnissa 2017

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui viidenneksi 23.10.2017 julkistetussa kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Suomen eläketurvaa arvioitiin vertailussa nyt neljättä kertaa. Melbourne Mercer Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka tehtiin nyt yhdeksättä kertaa. Vertailuun osallistui tänä vuonna 30 maata.

Vertailu nostaa Tanskan ja Hollannin eläkejärjestelmät maailman parhaiksi. Australia sijoittui vertailussa kolmanneksi. Ensimmäistä kertaa vertailuun osallistunut Norja kiilasi Suomen edelle. Ruotsi jäi Suomen taakse, mutta erot Pohjoismaisen kolmikon välillä ovat pieniä. Toisin kuin aiempina vuosina, yksikään maa ei saavuttanut A-luokan kategoriaan oikeuttavaa pistemäärää.

Eri maiden eläkejärjestelmiä on arvioitu eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomi sai jo neljättä kertaa peräkkäin koko vertailun parhaan tuloksen osiossa, jossa arvioitiin eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Vertailussa selviää, mitkä seikat parantaisivat maiden asemaa indeksissä. Suomen osalta todetaan, että vähimmäiseläke voisi olla korkeampi, ja rahastointia voisi nykyisestä lisätä. Myös parempi ikääntyneiden työllisyysaste korottaisi Suomen asemaa. Neljäntenä seikkana mainitaan monessa maassa käytössä oleva eläkeoikeuden jakaminen, joka toisi avioerotilanteissa paremman turvan. Suomessa eläkeoikeus on henkilökohtainen.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN