Sosiaalitupo 2010

Työkyvyttömyyseläkkeen taso nousee

Vuoden 2010 alusta voimaantulleet ns. sosiaalitupomuutokset liittyvät työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 21.1.2009 tekemään ratkaisuehdotukseen työeläke- ja työttömyysturvan uudistamisesta. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimuksen tavoitteena oli työeläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden parantaminen.

Lue lisää:

Muutokset työkyvyttömyyseläkkeeseen:

  • Alkavan työkyvyttömyyseläkkeen tasoa nostettiin korottamalla tulevan ajan karttumisprosenttia koko tulevalta ajalta 1,5:een.
  • Otettiin VEKL:n mukainen ansio huomioon kaksinkertaisena tulevan ajan ansiossa.
  • Korotettiin kertakorotusprosentteja.
  • Elinaikakertoimen kokonaisvaikutus pieneni työkyvyttömyyden kautta eläkkeelle siirtyvillä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden muutosten voimaantulo oli 1.1.2010.

…osa-aikaeläkkeeseen:

  • Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nostettiin 60 vuoteen.
  • Eläkkeen karttuminen ansion alenemasta poistettiin.

Osa-aikaeläkemuutokset tulivat voimaan 1.1.2011 ja ne koskevat vuoden 1952 jälkeen syntyneitä.

…ja perhe-eläkkeeseen:

  • Leskeneläkkeen vähentämisen rajaksi tuli yksi kiinteä raja.
  • Elinaikakerroin on mukana edunjättäjän eläkkeessä, eikä sitä sovelleta erikseen edunsaajien eläkkeisiin.
  • Muutokset tulivat voimaan 1.1.2010 alkaen.

Lisäksi vuorotteluvapaan ajalta karttuvan eläkkeen tasoa laskettiin vuoden 2010 alusta siten, että vuorottelukorvauksen perusteena olevista ansioista otetaan huomioon vain 55 prosenttia entisen 75 prosentin sijaan.

Aiheesta muualla:

Vaikutus eläkekustannuksiin

Uudistuksen eri osat vaikuttivat eläkekustannuksiin eri tavoin. Kokonaisuutena eläkemenot hieman kasvavat muutosten yhteisvaikutuksesta. Alta löydät tarkempaa tietoa kustannusvaikutuksista.

Lue lisää:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: MARJUKKA HIETANIEMI