Johtoryhmä

Katri Raatikainen

Johtaja, toimitusjohtajan sijainen
Filosofian maisteri (FM)
Vastuualueena tietohallinto, rekisteripalvelut, hallinto ja henkilöstö.
029 411 2281 / 050 542 1359

Luottamustehtävät:
Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Lataa jpg-valokuva

Heli Backman

Johtaja
Oikeustieteen kandidaatti (OTK)
Vastuualueena lakiasiat, kansainväliset eläkeasiat, vakuuttamisen valvonta ja neuvonta.
029 411 2760 / 040 8259 760

Luottamustehtävät: Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Lataa jpg-valokuva

Aino Peltola

Vakuuttamisratkaisija
Henkilöstön edustaja
029 411 2594 / 050 593 5037