Ajankohtaislistaus
12.5.2021

YEL-vakuutettujen yrittäjien määrä kasvoi hieman koronavuonna. Yrittäjistä joka kolmas asetti eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan. Uusista yrittäjistä alarajan tuntumaan vakuutti puolet. Alarajalle vakuuttavien osuus on kasvanut tasaisesti viime vuosina, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli viime vuonna 211 000 henkilöä. Määrä kasvoi hieman vuodesta 2019, koronasta huolimatta.

Poikkeusvuoden aikana päättyi hieman tavallista enemmän YEL-vakuutuksia. Samaan aikaan syntyi uutta liiketoimintaa: uusia YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli lähes 23 000, vain muutama sata vähemmän kuin vuonna 2019.

Yrittäjien yhteenlaskettu työtulosumma oli 4,6 miljardia euroa. Summa pysyi lähes ennallaan. Samoin yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo, joka oli keskimäärin 21 800 euroa vuositasolla. Aloittavien yrittäjien työtulojen keskiarvo oli 15 300 euroa.

– Koronavuoden keväällä nähtiin edellisvuotta enemmän vakuutusten päättymisiä, loppuvuonna taas näyttää päättyneen vähemmän vakuutuksia, kertoo kehityspäällikkö Eeva Poutiainen Eläketurvakeskuksesta.

YEL-työtulo on yrittäjän työeläkevakuutuksen ja sosiaaliturvan perusta. Yrittäjän tulee asettaa työtulonsa määrä siten, että se vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa.

Alarajalle vakuuttaminen yleistynyt viime vuosina

Yrittäjistä lähes joka kolmas (29 %) asetti työtulonsa YEL-alarajalle (7 959 €) tai sen tuntumaan. Uusilla yrittäjillä osuus oli lähes puolet (48 %).

Alarajalle tai sen tuntumaan vakuuttaminen on ollut kasvava trendi viime vuosina. Aloittavien yrittäjien osalta osuus on tuplaantunut vuodesta 2014 (23 %) vuoteen 2020 (48 %). Kun tarkastellaan kaikkia yrittäjiä, trendi on samansuuntainen, mutta ei yhtä jyrkkä.

– Alarajan suosio alkutyötulona on lisääntynyt vuodesta 2015 lähtien. Muutos ajoittuu samaan ajankohtaan kuin työttömyysturvaan oikeuttavan YEL-työtulon rajan korotus. Trendi saattaa heijastella myös joissain tutkimuksissa esiin nousseita mielikuvia eläkejärjestelmästä, pohtii kehityspäällikkö Eeva Poutiainen Eläketurvakeskuksesta.

Alarajalle vakuuttamisen seurauksena YEL-maksutulo pienenee, ja se on osaltaan lisännyt YEL-eläkkeiden valtion kustantamaa osuutta viime vuosina. Vuonna 2020 valtio rahoitti yrittäjien eläkkeitä noin 350 miljoonalla eurolla.

YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

Yrittäjän työeläkevakuutus turvaa toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Leskelle ja lapsille se turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

YEL-työtulon mukaan määräytyvät eläkkeen lisäksi monet sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäivärahat, työttömyysturva ja vanhempainpäivärahat. Työttömyysturvaan oikeuttava työtulon alaraja oli 13 076 euroa vuodessa (2020).

Aloittavien yrittäjien YEL-työtulot työtulon suuruuden mukaan. Aloittavista yrittäjistä puolet asetti työtulonsa YEL-alarajan, eli 7 959 euron ja 10 000 euron vuositulon väliin. YEL-alarajan tuntumaan, eli alarajan ja 8 499 euron väliin vakuuttavien osuus on kaksinkertaistunut vuodesta 2014 (23 prosenttia) vuoteen 2020 (48 prosenttia).

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.