Ajankohtaislistaus
20.12.2022

Jo 12 prosenttia 63–67-vuotiaista vanhuuseläkeläisistä käy töissä. Työssä käyvien eläkeläisten eläkkeet ovat muita vastaavan ikäisiä suurempia, joten työnteon pääasiallinen kannustin ei ole niukkuus. Miesten yhteenlaskettu keskiansio ja -eläke oli lähes 4 200 euroa ja naisilla vajaat 3 000 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2021 lopussa 63–67-vuotiaista suomalaisista teki töitä yli 90 000 henkilöä. Puolet heistä oli eläkeläisiä, jos eläkeläisiksi lasketaan myös osittaista vanhuuseläkettä saaneet. Eläkkeensaajista reilut 30 000 oli varsinaisella vanhuuseläkkeellä.

Vuosien 2007–2021 aikana 63–67-vuotiaiden työnteko on kasvanut tasaisesti sekä eläkkeellä olevien että ilman eläkettä työssä jatkavien joukossa.

Viime vuoden joulukuussa 12 prosenttia 63–67-vuotiaista eläkeläisistä oli työssä. Ikäryhmän eläkeläisten työnteko on yleistynyt 4 prosenttiyksikköä vuodesta 2007. Se on yleistynyt erityisesti muutaman viime vuoden aikana, vaikka eläkeikä on noussut tasaisesti vuodesta 2017 alkaen.

– Koronan aiheuttaman notkahduksen jälkeen eläkeläisten työnteko on palannut kasvu-uralle. Viime vuonna 63–67-vuotiaiden työllisyysaste nousi jo lähelle 30 prosenttia. Ikäryhmän työllisistä joka kolmas oli eläkkeellä, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Työ usein epäsäännöllistä tai osa-aikaista

Tilastojen perusteella valtaosa vanhuuseläkeläisistä ei tee töitä siksi, että heillä on pieni eläke.

Työssä käyvät vanhuuseläkeläiset saivat keskimääräistä korkeampaa työeläkettä, noin 2 000 euroa kuukaudessa, kun samanikäisten työeläke oli noin 1 700 euroa.

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on epäsäännöllistä ja suurelta osin osa-aikaista. Työstä saatu kuukausiansio on keskimäärin 80 prosenttia vanhuuseläkkeestä. Viime vuonna tämä työansio oli keskimäärin reilut 1 600 euroa.

Työtä tekevien vanhuuseläkeläisten työeläke ja -ansio oli yhteenlaskettuna keskimäärin reilut 3 500 euroa. Miehillä tulo oli 4 200 euroa ja naisilla vajaat 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisää aiheesta:

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.