Tillbaka till Aktuellt
20.12.2022

Redan 12 procent av ålderspensionstagarna i åldern 63–67 år arbetar. Pensionerna för de arbetande pensionärerna är större än för andra i motsvarande ålder, så motivationen för arbetet är inte knapphet. Hos män var den sammanräknade medelinkomsten och -pensionen nära 4 200 euro och hos kvinnor nära 3 000 euro i månaden.

I slutet av år 2021 arbetade över 90 000 personer av finländarna i åldern 63–67 år. Hälften av dem var pensionstagare om även de med partiell ålderspension räknas som pensionstagare. Av pensionstagarna fick drygt 30 000 egentlig ålderspension. 

Under åren 2007–2021 har 63–67-åringarnas arbete ökat jämnt bland både de pensionerade och dem som fortsätter arbeta utan pension.  

I december i fjol var 12 procent av de 63–67-åriga pensionärerna i arbete. Pensionärer som arbetar i åldersgruppen har blivit 4 procentenheter allmännare från år 2007. Det har blivit allmännare speciellt under de senaste åren trots att pensionsåldern ökat jämnt från och med år 2017.  

– Efter svackan som corona orsakade har pensionärernas arbete återgått till att öka igen. I fjol närmade sig sysselsättningsgraden för 63–67-åringar redan närmare 30 procent. Av åldersgruppens sysselsatta var var tredje pensionerad, säger utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Arbetet är ofta oregelbundet eller på deltid

Utifrån statistiken arbetar en majoritet av ålderspensionstagarna inte för att de har en liten pension.

Arbetande ålderspensionstagare fick en högre pension än genomsnittet, ca 2 000 euro i månaden, när arbetspensionen för jämnåriga var ca 1 700 euro.

Arbete utfört vid sidan om ålderspension är oregelbundet och till en stor del deltidsarbete. Månadsinkomsten av arbetet är i genomsnitt 80 procent av ålderspensionen. I fjol var den här arbetsinkomsten i genomsnitt drygt 1 600 euro.

Arbetspensionen och -inkomsten för arbetande ålderspensionstagare var sammanräknat i genomsnitt drygt 3 500 euro. Hos män var inkomsten 4 200 euro och hos kvinnor nära 3 000 euro i månaden. 

Läs mer:

Bild: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.