Ajankohtaislistaus
27.10.2023
Kuva: Gettyimages

YEL-työtulosuosituksen laskentapalvelussa muutetaan osaomistajuuden rajausta siten, että liikevaihtotietoja otetaan huomioon vain niistä yrityksistä, joissa yrittäjällä on merkittävä omistus.

Yrittäjän eläkelaki uudistui tämän vuoden alusta. YEL-työtulon määrittelyä tarkennettiin ja eläkelaitokset alkoivat tarkistaa työtuloja säännöllisesti. Eläkeyhtiöt ottivat samalla käyttöön työeläkealan yhdessä kehittämän työtulosuosituksen laskentapalvelun.  

Palvelu on apuväline, joka yhdenmukaistaa ja helpottaa työtulon vahvistamista. Se antaa työtulosuosituksen rekisteritietojen perusteella. Yrittäjä voi aina antaa myös muuta tietoa esimerkiksi työpanoksensa määrästä tai toimintansa laajuudesta, jonka eläkelaitos ottaa huomioon yrittäjän työtuloa arvioitaessa. Eläkevakuuttaja tekee saatavilla olevien tietojen perusteella kokonaisarvioinnin työtulosta.  

Laskentapalvelu perustuu yrittäjän toimialan yksityisellä sektorilla työskentelevien kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkkaan. Yrittäjätoiminnan laajuuden arvioimiseen laskuri käyttää myös yrittäjän liikevaihtotietoa suhteessa toimialan muihin yrityksiin. 

Joissakin liikevaihtotiedoissa on ollut korjattavaa

Laskentapalvelun toimivuutta seurataan osana lainmuutoksen vaikutusten seurantaa. Selvitysten mukaan laskentapalvelun tarjoama työtulosuositus on joissain tilanteissa ottanut huomioon liikevaihtotietoja myös sellaisista yrityksistä, joista yrittäjä ei omista mitään vaan toimii yrityksessä vain johtavassa asemassa kuten hallituksen jäsenenä.  

– Esimerkiksi yrittäjällä on YEL-vakuutus, jonka YEL-työtuloa on tarkistettu, mutta yrittäjä toimii myös toisessa yrityksessä pelkästään hallituksen jäsenenä. Tämän toisen yrityksen liikevaihto on tällöin turhaan laskettu mukaan työtulosuositukseen, Eläketurvakeskuksen lakimies Anniina Alaluusua-Listola kertoo.  

Työtulotarkastukset menneet pääosin hyvin 

Eläkeala kehittää laskentapalvelua edelleen siten, että verottajan kanssa yhdessä rajataan laskentapalveluun vain ne yritykset, joista yrittäjä omistaa merkittävän omistusosuuden.  Näin tehdään jo ensi vuoden aineistossa.

Tämän vuoden työtulotarkistukset on jo lähes tehty, ja ne ovat menneet eläkeyhtiöiden mukaan pääosin hyvin. Yrittäjä on voinut tuoda lisätietoa omasta työpanoksestaan, jos annettu työtulosuositus ei ole ollut oikein. Työtuloa on voitu nostaa maksimissaan 4000 eurolla. Lisäksi yrittäjällä on tarvittaessa käytössään normaalit muutoksenhakuväylät. 

Aiheesta lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.