Ajankohtaislistaus
6.11.2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut asetuksella elinaikakertoimen vuodelle 2024. Kerroin pienentää alkavia eläkkeitä 5,3 prosenttia, mikä on edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu korona-ajan korkeasta kuolleisuudesta.

Ministeriön asetuksen mukaan vuoden 2024 eli vuonna 1962 syntyneiden elinaikakerroin on 0,94692. Kertoimen arvo kasvaa vuoden 2023 kertoimeen verrattuna, mikä on poikkeuksellista. Aikaisemmin elinaikakertoimen uusin arvo on aina ollut edellisvuotta pienempi.

Elinaikakertoimen muutoksesta seuraa, että vuonna 1962 syntyneiden vanhuuseläkkeitä ja eräitä vuonna 2024 alkavia eläkkeitä pienennetään 5,3 prosenttia. Tämä on 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Elinaikakerroin perustuu eläkeikäisten toteutuneeseen kuolevuuskehitykseen. 62-vuotiaiden jäljellä olevan elinajan odote laski nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Laskua on ollut siis koronapandemian alusta asti, kuvailee Eläketurvakeskuksen (ETK) kehityspäällikkö Heikki Tikanmäki.

Elinaikakerrointa käytetään eläkkeen laskennassa silloin, kun työeläke otetaan ensimmäistä kertaa maksuun. Työeläkeotteella karttunut eläke esitetään ennustetulla elinaikakertoimella vähennettynä.

Elinaikakerroin rajoittaa eläkekustannusten kasvua

Elinaikakerroin on vuoden 2005 eläkeuudistuksessa luotu automaattinen vakauttaja, joka sopeuttaa kuukausieläkkeen määrää yleiseen elinajan kehitykseen.

Kun työuran ajalta ansaittu eläke myönnetään, eläkkeen määrä kerrotaan elinaikakertoimella. Elinaikakerroin ei muutu tämän jälkeen. Kertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä. Jos suomalaisten keskimääräinen elinaika pitenee, elinaikakertoimen arvo pienenee. Vastaavasti elinaikakertoimen arvo kasvaa eliniän lyhentyessä.

Elinaikakerroin lasketaan 62-vuotiaille

Elinaikakerroin määräytyy kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin niiden alkaessa. Viime vuosina elinaikakerroin on pienentänyt alkavia työeläkkeitä noin 5 prosenttia.

Eri syntymävuosiluokille vahvistetut elinaikakertoimet vuosina 2019–2024

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.)SyntymävuosiElinaikakerroinVaikutus alkavaan kuukausi­eläkkeeseen, %
202419620,94692-5,3
202319610,94419-5,6
202219600,94659-5,3
202119590,94984-5,0
202019580,95404-4,6
201919570,95722-4,3

Ensimmäisen kerran elinaikakertoimesta laskettiin vuodelle 2009, jolloin elinaikakertoimen arvo oli yksi (1,00000). Tällöin vuonna 1947 syntyneet täyttivät 62 vuotta.

ETK laskee elinaikakertoimen vuosittain. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kertoimen asetuksella. Laskennassa käytetään lakiin kirjattua kahden prosentin korkoa sekä Tilastokeskuksen viiden viimeisen vuoden kuolevuustilastojen kuolemanvaaralukuja.

Esimerkki elinaikakertoimen vaikutuksesta eläkkeesi määrään

Olet syntynyt vuonna 1962. Sinulle on kertynyt vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä 1 800 euroa työeläkettä. Vuonna 1962 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94692. Kertynyt eläkkeesi kerrotaan elinaikakertoimella.

1 800 × 0,94692 = 1 704,46

Eläkkeen määräksi ennen veroja tulee 1 704,46 euroa. Elinaikakerroin pienentää eläkettäsi noin 5,3 prosenttia.

Mitä työeläke-etuuksia tämä elinaikakerroin pienentää?

Elinaikakerroin pienentää

  • 1962 syntyneiden vanhuuseläkkeitä
  • vuonna 2024 alkavia 1963 syntyneiden osittaisia varhennettuja vanhuuseläkkeitä
  • vuonna 2024 alkavia vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneiden työkyvyttömyyseläkkeiden ansaittuja osia
  • sekä vuonna 2024 alkavia 1962 tai myöhemmin syntyneiden edunjättäjien perhe-eläkkeitä, joissa edunjättäjä ei vielä ollut eläkkeellä.

Lisätietoa:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.