Ajankohtaislistaus
29.6.2023

Vuonna 2022 työeläkkeelle siirtyi 71 500 henkilöä, mikä on 10 000 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Valtaosa lisäyksestä tuli varsinaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneistä. Vanhuuseläkkeitä maksettiin viime vuonna lähes 28 miljardia euroa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastojen mukaan vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi viime vuonna tuntuvaan nousuun. Nousu johtuu pääosin poikkeuksellisesta indeksikorotuksesta, joka innosti monia hakemaan eläkettä vuoden 2022 loppupuolella.

Kaksi kolmasosaa viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyneistä oli 64-vuotiaita. Vielä edellisvuonna lähes puolet vanhuuseläkkeelle siirtyneistä oli 63-vuotiaita. Muutos johtuu lakisääteisen vanhuuseläkeiän noususta.

– Vanhuuseläkeiän nousu vaikuttaa myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrään, ennen kaikkea yli 60-vuotiaisiin. Kuusikymppisillä työkyvyttömyyden yleisin syy on tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Nämä sairaudet nousivat vuonna 2022 uusien työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmäksi sairauspääryhmäksi, tilastoasiantuntija Joonas Hautamäki kertoo.

Taulukko: Työeläkkeelle vuosina 2013–2022 siirtyneet eläkelajin mukaan

Naisia ja miehiä siirtyi viime vuonna vanhuuseläkkeelle yhtä paljon, molempia noin 27 000 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden miesten työeläke oli keskimäärin 2 173 euroa ja naisten 1 662 euroa.

Vanhuuseläkkeitä maksettiin lähes 28 miljardia euroa

Työeläkkeitä maksettiin viime vuonna 31,4 miljardia euroa. Vanhuuseläkkeiden osuus työeläkemenoista oli 27,8 miljardia euroa, työkyvyttömyyseläkkeiden 1,7 miljardia euroa ja perhe-eläkkeiden 1,8 miljardia euroa. Maatalouden erityiseläkkeitä maksettiin 27 miljoonaa euroa ja osa-aikaeläkkeitä miljoona euroa.

Taulukko: Työeläkemenot eläkelajin mukaan vuonna 2022

Työeläkkeensaajia 1,6 miljoonaa

Kaikkiaan työeläkettä sai vuoden 2022 lopussa hieman alle 1,6 miljoonaa henkilöä. Heistä vanhuuseläkeläisiä oli 1,4 miljoonaa. Vanhuuseläkettä sai 760 000 (55 %) naista ja 630 000 (45 %) miestä.

Valtaosa työeläkkeensaajista asuu Suomessa. Ulkomaille maksettiin työeläkettä 35 000 henkilölle.

Lisätietoja:

Suomen työeläkkeensaajat 2022 (Julkari)

Suomen työeläkkeensaajat Etk.fissä (SVT)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.