Tillbaka till Aktuellt
29.6.2023

År 2022 gick mer än 71 500 personer i arbetspension, vilket är 10 000 fler personer än föregående år. Majoriteten av ökningen bestod av dem som pensionerades med egentlig ålderspension. I fjol betalades nästan 28 miljarder euro i ålderspensioner i Finland.

Enligt PSC:s statistik började de nypensionerade ålderspensionstagarnas antal att kännbart öka i fjol. Ökningen beror i huvudsak på den exceptionella indexförhöjningen, som motiverade många att ansöka om pension mot slutet av år 2022. 

Två tredjedelar av dem som nypensionerades med ålderspension i fjol var 64 år. Det föregående året var ännu nära hälften av de nypensionerade med ålderspension 63-åringar. Den förändrade situationen beror på att den lagstadgade pensionsåldern stigit. 

– En högre pensionsålder inverkar också på antalet nypensionerade med sjukpension, framför allt på dem äldre än 60 år. Hos 60-åringarna är den allmännaste orsaken sjukdom i rörelseorganen. Dessa sjukdomar ökade år 2022 till att bli den vanligaste orsaken till nya sjukpensioner, säger statistikplanerare Joonas Hautamäki

Tabell: Personer som börjat få arbetspension åren 2013–2022 efter pensionsslag

I fjol gick lika många kvinnor och män i ålderspension, båda ca 27 000 personer. Medelpensionen för män som gick i ålderspension var 2 173 euro och för kvinnor 1 662 euro. 

Nästan 28 miljarder euro betalades i ålderspensioner

I fjol betalades 31,4 miljarder euro i arbetspensioner. Ålderspensionernas andel av arbetspensionsutgiften var 27,8 miljarder euro, sjukpensionernas 1,7 miljarder euro och familjepensionernas 1,8 miljarder euro. Specialpensioner för lantbruksföretagare betalades för 27 miljoner euro och deltidspensioner för 1 miljon euro.

Tabell: Arbetspensionsutgiften efter pensionsslag år 2022

Arbetspensionstagarnas antal 1,6 miljoner 

Vid utgången av år 2022 fick allt som allt lite under 1,6 miljoner personer arbetspension. Av dem var 1,4 miljoner ålderspensionärer. Ålderspension betalades till 760 000 (55 %) kvinnor och 630 000 (45 %) män. 

Merparten av arbetspensionstagarna är bosatta i Finland. Till utlandet betalades arbetspension till 35 000 personer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.