Ajankohtaislistaus
21.12.2021

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Suurin osa työskentelystä on epäsäännöllistä tai osa-aikaista. Miehillä yhteenlaskettu keskiansio ja -eläke oli reilut 4 100 euroa ja naisilla 2 900 euroa kuukaudessa.

Vuoden 2020 lopussa työtä tekeviä alle 68-vuotiaita eläkeläisiä oli 87 000. Jos joukosta karsitaan osittaiset vanhuuseläkkeet ja osa-aikaeläkkeet, työtä tehneiden määrä laskee 67 000 henkilöön. Heistä puolet on 63–67-vuotiaita.

– Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Samalla työssä ilman eläkettä jatkajien määrä kasvaa, koska eläkeikä nousee. Lisäksi meillä on osittaisen vanhuuseläkkeen valinneet, joista kaksi kolmesta käy töissä, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Töissä kuutena kuukautena vuodesta

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ on usein epäsäännöllistä tai osa-aikaista. Keskimäärin eläkeläiset tekivät töitä kuuden kalenterikuukauden aikana viime vuonna.

Vuonna 2020 vanhuuseläkeläisten kuukausiansio oli keskimäärin reilut 1 500 euroa, miesten yli 1 900 euroa ja naisten reilut 1 200 euroa. Työansioiden lisäksi he saivat työeläkettä keskimäärin lähes 2 000 euroa, miehet reilut 2 200 euroa ja naiset vajaat 1 700 euroa.

Muiden 63–67-vuotiaiden työeläke oli selvästi pienempi, keskimäärin reilut 1 700 euroa. Tämä viittaa siihen, että työtä ei tehdä ensisijaisesti pienen eläkkeen takia vaan paremminkin oman kiinnostuksen ja motivaation perusteella. Toki joillekin lisäansio on tärkeä toimeentulon ja elintason kohottaja.

Kun työssä olleiden vanhuuseläkeläisten työeläke ja -ansio lasketaan yhteen, kuukausitulo oli keskimäärin reilut 3 400 euroa. Miehillä tulo oli 4 100 euroa ja naisilla reilut 2 900 euroa kuukaudessa.

Eläkeläisten ammatit ja työtehtävät kattavat lähes kaikki työelämän alueet. Puolet työtä tekevistä kuuluu alempiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Joka viides luokittuu ylempiin toimihenkilöihin.

– Eläkeläismiehet työskentelevät usein esimerkiksi opettajina ja rakennus- ja kuljetusalalla. Eläkeläisnaiset puolestaan tekevät töitä hoiva-alalla sekä palvelu- ja myyntitehtävissä, kertoo Kannisto.

Tutustu tilastoon

Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2020

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.