Tillbaka till Aktuellt
21.12.2021

Var tionde pensionär i åldern 63–67 år arbetar. Största delen av arbetet är oregelbundet eller sker på deltid. Hos män var den sammanräknade medelinkomsten och -pensionen drygt 4 100 euro och hos kvinnor 2 900 euro i månaden.

I slutet av år 2020 arbetade 87 000 pensionärer som ännu inte fyllt 68 år.  Om man inte räknar med partiella ålderspensioner och deltidspensioner, sjunker de arbetandes antal till 67 000 personer. Av dem är hälften 63–67-åringar.

– Var tionde pensionär i åldersgruppen 63–67 år arbetar. På samma gång ökar antalet som fortsätter arbeta utan pension, eftersom pensionsåldern stiger. Dessutom har vi dem som valt den partiella ålderspensionen, varav två av tre arbetar, berättar utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen.

Arbete i sex månader om året

Arbetet som utförs vid sidan av ålderspensionen är ofta oregelbundet eller utförs som deltidsarbete. I genomsnitt utförde pensionärerna arbete under sex kalendermånaders tid i fjol. 

År 2020 var ålderspensionstagarnas månadsinkomst i genomsnitt drygt 1 500 euro, männens över 1 900 euro och kvinnornas drygt 1 200 euro. Utöver arbetsinkomsterna fick de 2 000 euro i arbetspension i genomsnitt, männen drygt 2 200 euro och kvinnorna nära 1 700 euro.   

Arbetspensionen för övriga 63–67-åringar var klart mindre, i genomsnitt drygt 1 700 euro. Det här visar på att arbete i första hand inte görs för att pensionen är liten, utan snarare utav eget intresse och av egen motivation. Dock är de extra inkomsterna viktiga för vissa för att kunna höja den personliga ekonomin och levnadsstandarden. 

När arbetspensionen och arbetsinkomsten för dem som arbetade räknas ihop, var månadsinkomsten i genomsnitt drygt 3 400 euro. Hos män var inkomsten 4 100 euro och hos kvinnor dryga 2 900 euro i månaden. 

Pensionärernas yrken och arbetsuppgifter täcker nästan alla områden inom arbetslivet. Hälften av dem som arbetar gör det som lägre tjänstemän och arbetstagare. Var femte klassificeras som högre tjänsteman.  

– De manliga pensionärerna arbetar ofta till exempel som lärare eller inom byggnads- och transportbranschen. De kvinnliga pensionärerna däremot arbetar inom omvårdnadsbranschen samt med tjänste- och försäljningsuppgifter, berättar Kannisto.

Läs statistiken (på finska):

Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2020

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.