Ajankohtaislistaus
15.5.2023
Kuva: Gettyimages

Uusien yrittäjien YEL-työtulon keskiarvo nousi viime vuonna 17 000 euroon. Samalla YEL-vakuutuksen alarajalla vakuutettujen uusien yrittäjän osuus väheni huomattavasti.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreiden YEL-tilastojen mukaan uusien yrittäjien YEL-työtulot kääntyivät viime vuonna selvään nousuun. Työtulon keskiarvo oli uusilla yrittäjillä viime vuonna noin 17 000 euroa vuodessa, kun se edellisvuonna oli 15 800 euroa. Uusien yrittäjien työtulon mediaani oli vuonna 2022 noin 13 600 euroa.

Myös työeläkevakuuttamisen alarajalla vakuutettujen uusien yrittäjien osuus muuttui viime vuonna. Vuonna 2022 noin 33 prosentilla uusista yrittäjistä työtulo vahvistettiin YEL-vakuutuksen alarajan tuntumaan. Vuonna 2021 työtulo asettui alarajan tuntumaan 44 prosentilla uusista yrittäjistä.

Viime vuonna toimintansa aloitti 24 300 YEL-vakuutettua yrittäjää

YEL-vakuutuksen alarajalle tai sen tuntumaan vakuuttaminen oli vielä pari vuotta sitten kasvava trendi etenkin uusien yrittäjien keskuudessa. Nyt suunta on siis toinen.

– Työeläkeyhtiöt ovat uudistaneet työtulon vahvistamisprosessejaan. Lisäksi otettiin käyttöön työtulon vahvistamisen apuvälineenä YEL-työtulolaskuri. Nämä saattavat olla muutoksen taustalla, kehityspäällikkö Eeva Poutiainen pohtii.

Kuvion tiedot Excel-taulukossa

ETK:n tilastojen mukaan uusien YEL-vakuutettujen yrittäjien lukumäärä ei juurikaan muuttunut edellisvuodesta. Vuonna 2022 Suomessa aloitti toimintansa 24 300 uutta yrittäjää.

Yrittäjien kokonaismäärässä ei merkittäviä muutoksia

Myöskään YEL-vakuutettujen yrittäjien kokonaismäärässä ei viime vuonna tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden 2022 lopussa Suomessa toimi 216 400 YEL-vakuutettua yrittäjää. Voimassaolevan työtulon keskiarvo oli viime vuonna 21 900 euroa.

YEL-työtulo on yrittäjän työeläkevakuutuksen ja sosiaaliturvan perusta. Yrittäjän työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. Eläkelaitos vahvistaa YEL-työtulon kokonaisarvion perusteella.

Yrittäjän työeläkevakuutus turvaa toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Leskelle ja lapsille se turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

YEL-työtulon mukaan määräytyvät eläkkeen lisäksi monet sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäivärahat, työttömyysturva ja vanhempainpäivärahat. Työttömyysturvalain mukaisen yrittäjän työssäoloehdon alaraja oli viime vuonna 13 573 euroa vuodessa.

YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjälle, jonka vuosittainen työtulo ylittää alarajan, joka oli viime vuonna 8 262 euroa, ja jonka yrittäjätoiminta kestää vähintään neljä kuukautta.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.