Ajankohtaislistaus
26.3.2019
Numeroita ja laskin, jonka reunalla istuu kolme pientä ihmishahmoa

Uudistunut eläkearviolaskuri ottaa huomioon Suomen yleisen ansiokehityksen eli palkansaajien keskiansioiden muutoksen. Ansiotason kasvun huomioon ottaminen parantaa tulosten realistisuutta. Eläkelaskuri tarjotaan kansalaisille suunnatussa Työeläke.fi-palvelussa. 

Uudessa laskurissa on valittavana kaksi eri vaihtoehtoa ansiotason kehityksestä: 

  • Yleinen ansio ei muutu 
  • Yleinen ansiotaso kasvaa 1,5 % vuodessa (reaalisesti). 

Aikaisemmin laskuri oletti aina, että yleinen ansiotaso ja yksilön ansiotaso eivät muutu tulevaisuudessa. Tämä vaihtoehto on laskurissa edelleen valittavissa. Se vastaa myös työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. 

– Kun ansiotason kasvu otetaan huomioon laskurissa, tulosten realistisuus paranee, sanoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksesta. 

Laskurissa oletus tulevasta ansiokehityksestä vastaa Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmaa. Laskelman perusvaihtoehdossa ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,5 prosenttia vuodessa. 

Reaalikasvussa hintojen nousun eli inflaation vaikutus on poistettu. 1,5 prosentin reaalikasvu tarkoittaa, että palkat kasvavat tämän verran enemmän kuin hintataso. 

Yleisen ansiotason kasvu nostaa eläkettä

Ansiotason kasvu otetaan uudistuneessa laskurissa huomioon kahdella tavalla.  

Ensinnäkin uudessa laskurissa huomioitu yleinen ansiokehitys vaikuttaa tulevan eläkkeen määrään palkkakertoimen kautta. Kun eläke alkaa, työuran aikaiset palkat ja työtulot indeksoidaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Ilman palkkakerrointa eläke voisi jäädä vaatimattomaksi.  

Toiseksi omien ansioiden kehitys on sidottu yleisen ansiokehityksen valintaan. Omat ansiot kasvavat laskurissa vuosittain palkkakertoimen mukaan.  

Ansiotason kasvun havainnollistamiseksi laskuriin on lisätty tieto siitä, kuinka paljon viimeinen palkka ennen eläkkeelle siirtymistä on, jos yleinen ansiotaso kasvaa ennusteen mukaisesti. Lisäksi laskuri kertoo eläkkeen korvausasteen eli sen, kuinka paljon eläke on suhteessa edeltävään palkkaan. 

Kansaneläke näytetään 55 vuotta täyttäneille

Uutena tietona eläkelaskuri näyttää myös Kelan eläkkeen 55 vuotta täyttäneille, jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se on jäänyt pieneksi. Tässä tapauksessa laskuri näyttää myös kokonaiseläkkeen, joka muodostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä. 

Työeläke.fi:n eläkelaskuri laskee vain vanhuuseläkkeen määrän. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä. 

Eläkkeen määrä esitetään nykyhinnassa

Eläkkeen määrä ja palkka työuran lopussa esitetään laskurissa nykyhintatasossa, jolloin laskurin antamaa tulosta on helppo suhteuttaa nykyhintoihin. Laskurin käyttäjän ei siis tarvitse ottaa huomioon hintojen nousua eli inflaatiota. 

Laskuri laskee eläkkeen annetun palkan perusteella ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saa, kun syöttää laskuriin tähän mennessä ansaitun työeläkkeen. Tieto löytyy työeläkeotteelta. 

Eläkelaskuri Työeläke.fi:ssä 

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Suvi Ritola, puh. 029 411 2634, etunimi.sukunimi(at)etk.fi 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.