Ajankohtaislistaus
4.4.2023
Kuva: Gettyimages

Epätyypilliset työsuhteet ja työurakatkokset ovat nuorilla EU-maissa selvästi yleisempiä kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Uuden kansainvälisen tutkimuksen mukaan nykyiset eläkejärjestelmät eivät huomioi täysin katkonaisia ja epätyypillisiä työuria.

Tutkimuksessa on ensi kertaa tarkasteltu kattavasti, miten nuorten työurien epävarmuus ja katkokset vaikuttavat eläketurvaan pitkällä aikavälillä Euroopassa. EU:n rahoittaman COST Action YOUNG-IN -verkoston tutkimuksessa on ollut mukana 15 tutkijaa eri maista. Eläketurvakeskus on osallistunut verkostoon osana kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Nuorilla epätyypilliset työsuhteet ja työttömyys ovat nykyään huomattavasti yleisempiä kuin vanhemmilla ikäryhmillä, tutkimusjulkaisussa todetaan. Samaan aikaan viime vuosikymmenien eläkeuudistukset useissa maissa ovat heikentäneet tulevia eläke-etuuksia. Uudistukset ovat vahvistaneet pitkän, yhtenäisen työuran ja sen aikana kertyneiden ansioiden yhteyttä vanhuusiän riittävään toimeentuloon.

Nuorten tulot saattavat jäädä mataliksi epätyypillisten työsuhteiden ja työttömyyden takia, mikä voi pahimmillaan johtaa riittämättömään toimeentuloon tulevana eläkeaikana, julkaisussa arvioidaan.

– Monissa maissa eläkejärjestelmien muutokset siirtävät vastuuta eläkeajan toimeentulosta entistä enemmän yksilöille itselleen. Samaan aikaan nuorten mahdollisuudet säästää eläkeaikaa varten ovat heikentyneet, sanoo Eläketurvakeskuksen (ETK) erikoistutkija Kati Kuitto, toinen tutkimusjulkaisun toimittajista.

Työttömyysjaksot ja uudet työn muodot jäävät osin huomioimatta eläketurvassa

Kaikkiaan Euroopassa eläkkeen kertymisessä on aukkoja etenkin työttömyysjaksojen ajalta. Eläkejärjestelmissä on melko hyvin huomioitu osa-aikaiset tai määräaikaiset työsuhteet, mutta uudet työn muodot, kuten itsensä työllistäminen tai nollatuntisopimukset, saattavat jäädä katveeseen.

Kuiton mukaan tulokset osoittavat, että nuorten työmarkkina-asemaa ja kiinnittymistä työmarkkinoille tulisi seurata säännöllisesti, jotta voidaan tehdä oikea-aikaisia politiikkatoimia. Myös sosiaaliturvan kattavuutta työurakatkosten aikana tulisi tarkastella. Kaikissa eläkeuudistuksissa tulisi arvioida huolellisesti muutosten vaikutukset nuorten asemaan.

– Kyse ei ole pelkästään nuorten eläketurvasta, vaan koko elinkaaren aikaisesta toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Työelämään tarvitaan vahva alku, ja koulutus on avainasemassa. Lisäksi on tuettava nuorten terveyttä ja työkykyä monin tavoin, Kuitto arvioi tuloksia EU-maiden näkökulmasta.

Eläketurvakeskuksen tutkimuswebinaari aiheesta järjestetään 8.5.2023.

Tutkimusjulkaisu: Hofäcker, Dirk & Kuitto, Kati (toim.) 2023. Youth Employment Insecurity and Pension Adequacy. Cheltenham: Edward Elgar.

EU COST Action YOUNG-IN -verkosto

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.