Tillbaka till Aktuellt
4.4.2023
Bild: Gettyimages

Atypiska anställningar och avbrott under arbetslivet är i EU-länderna klart vanligare bland unga än hos äldre. Enligt en ny internationell undersökning beaktar de nuvarande pensionssystemen inte osammanhängande och atypiska arbetsliv tillräckligt.

Undersökningen är den första som omfattande studerar hur osäkerheten och avbrotten i de ungas arbetsliv inverkar på pensionsskyddet på lång sikt i Europa. Femton forskare har varit med i den EU-finansierade studien som genomfördes av nätverket COST Action YOUNG-IN. Pensionsskyddscentralen har deltagit i nätverket som en del av det internationella forskningssamarbetet.  

Hos unga är atypiska anställningar och arbetslöshet numera betydligt vanligare än hos äldre åldersgrupper konstateras det i forskningspublikationen. Samtidigt har pensionsreformerna som genomförts i flera länder under de senaste årtiondena försvagat framtida pensionsförmåner. Reformerna har förstärkt sambandet mellan ett långt sammanhängande arbetsliv och de inkomster som tjänats in under det med en tillräcklig försörjning under ålderdomen. 

De ungas inkomster kan vara på en låg nivå på grund av atypiska anställningar och arbetslöshet, vilket i värsta fall kan leda till en otillräcklig inkomst under den framtida pensionstiden, sägs det i publikationen.  

– I många länder innebär förändringarna i pensionssystemen att ansvaret för den pensionstida inkomsten allt mer överförs på individen själv. Samtidigt har de ungas möjligheter att spara för pensionstiden försvagats, säger Pensionsskyddscentralens (PSC) specialforskare Kati Kuitto, en av de två redaktörerna för forskningspublikationen.

Arbetslöshetsperioder och nya former av arbete beaktas bara delvis i pensionsskyddet

Allt som allt finns det luckor i pensionsintjäningen i Europa i synnerhet under arbetslöshetsperioder. Pensionssystemen beaktar ganska väl deltida och tidsbundna anställningar, men de nya formerna av arbete, såsom egenanställning och nolltidskontrakt, blir ibland obeaktade. 

Enligt Kuitto indikerar resultaten att de ungas ställning och fäste på arbetsmarknaden bör följas upp regelbundet, så att politiska åtgärder kan sättas in vid rätt tidpunkt. Även omfattningen av den sociala tryggheten under avbrott i arbetslivet borde granskas. I alla pensionsreformer ska man noggrant bedöma ändringarnas inverkan på de ungas ställning.  

– Det är inte bara frågan om de ungas pensionsskydd, utan om försörjningen och välmåendet under hela livsbanan. I början av arbetslivet behövs en stark start och utbildningen står i nyckelposition. Dessutom ska ungas hälsa och arbetsförmåga stödjas på många sätt, bedömer Kuitto resultaten ur EU-ländernas synvinkel.

Forskningspublikationen: Hofäcker, Dirk & Kuitto, Kati (red.) (2023) Youth Employment Insecurity and Pension Adequacy. Cheltenham: Edward Elgar.

Nätverket EU COST Action YOUNG-IN

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.