Ajankohtaislistaus
19.2.2019
Hahmoja käsi kädessä

Kunnallinen eläkejärjestelmä ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmä olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista yhdistää. Näin toteaa eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittänyt sosiaali– ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön työryhmä, joka luovutti raporttinsa tiistaina 19. helmikuuta. 

Työryhmän mukaan eläkejärjestelmien yhdistämisen jälkeen toimintaympäristön muutoksesta aiheutuvat riskit kannettaisiin yhdessä. Tällaisia merkittäviä muutoksia voi aiheutua esimerkiksi työllisyydessä tai keskimääräisen eliniän kehityksessä.  

Eläkejärjestelmien yhdistäminen poistaisi sektorien välisistä työvoiman siirtymistä aiheutuvat vaikutukset eläkejärjestelmien maksupohjiin.

Yhdistämisen jälkeen kuntatyöntekijät vakuutettaisiin julkisten alojen eläkelain sijasta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Kevasta tulisi TyEL-laitos, joka toimeenpanisi työntekijän eläkelakia.  Muutoksella ei olisi vaikutusta eläketurvan tasoon tai ansaittuihin eläkeoikeuksiin.

Eläkejärjestelmien yhdistämiseen liittyvän siirtymäajan jälkeen avautuisi kilpailu eläkelaitosten kesken. Kuntatyönantajilla ja yksityisten alojen työnantajilla olisi samanlaiset mahdollisuudet järjestää työntekijöiden eläketurva missä tahansa työeläkevakuutusyhtiössä, eläkekassassa tai -säätiössä.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen toteutettaisiin maksuvaikutuksiltaan neutraalisti siten, ettei eläkejärjestelmien rahoituksesta vastaavien maksurasitus pitkän aikavälin tarkastelussa muuttuisi. 

Linkki sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteseen (Stm.fi) 

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.