Ajankohtaislistaus
19.5.2020

Viron ja Suomen välinen työmatkaliikenne on jälleen sallittu 14.5. alkaen. Virolaiset työntekijät voivat nyt matkustaa Suomeen töihin ja suomalaiset Viroon. Jos teet töitä ulkomailla, saatat tarvita A1-todistuksen.

A1-todistus osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sinuun sovelletaan. Lisäksi todistus osoittaa, mihin maahan sinun sosiaalivakuutusmaksusi, esimerkiksi eläkemaksut, maksetaan. Voit maksaa sosiaalivakuutusmaksuja vain yhteen maahan.

Jos olet virolainen ja tulet Suomeen töihin suomalaisen työnantajan palvelukseen, sinut vakuutetaan Suomen työeläkelainsäädännön mukaan aivan kuten suomalaisetkin.

Jos olet virolainen, sinulla on virolainen työnantaja ja teet tilapäisesti töitä Suomessa, tulee työnantajasi hakea Virosta A1-todistus, jonka esität Suomessa työpaikallasi.

Jos olet virolainen ja teet säännöllisesti työtä sekä Suomessa että Virossa, tulee sinun itse hakea A1-todistusta siitä maasta, jossa vakituisesti asut.

Sotsiaalkindlustusamet ja Eläketurvakeskus auttavat A1-kiemuroissa

A1-todistus on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään. Virolaisille ulkomaantyöntekijöille A1-todistuksen myöntää Sotsiaalkindlustusamet. Suomalaisille ulkomaantyöntekijöille todistuksen myöntää Eläketurvakeskus.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.