A1-todistus: mikä se on ja miten sitä käytetään?

A1-todistus

  • osoittaa minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan
  • osoittaa mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan
  • koskee vain EU/ETA-maita ja Sveitsiä
  • on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään

Kun Eläketurvakeskus (ETK) myöntää A1-todistuksen, henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen todistuksen voimassaoloaikana.

ETK:n myöntämän A1-todistuksen perusteella Kela ilmoittaa todistuksen haltijalle, miltä osin hän kuuluu Kelan etuuksien piiriin, ja lähettää hänelle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

A1-todistus tulisi esittää työnantajalle (mieluiten jo ennen työskentelyn aloittamista) ja kysyttäessä ulkomaiselle viranomaiselle.

Miten luen A1-todistusta?

A1-todistus on vakiomuotoinen lomake, jonka kukin maa myöntää omalla virallisella kielellään. Suomessa todistus myönnetään suomeksi tai ruotsiksi. Koska todistukset ovat rakenteeltaan vakioita, tulevat ne ymmärretyksi eri maissa eri kielillä.

1. Todistuksen haltijan henkilötiedot

Todistuksen kohdassa 1 on kirjattu todistuksen haltijan henkilötiedot, esimerkiksi henkilötunnus, nimet, osoite asuinvaltiossa sekä osoite oleskeluvaltiossa.


2. Sovellettava jäsenvaltion lainsäädäntö

Todistuksen kohdassa 2 ilmoitetaan maa, jonka sosiaaliturvaa sovelletaan, eli maa joka on myöntänyt todistuksen sekä todistuksen voimassaoloaika.


3. Asema, jossa työskentelet

Todistuksen kohdassa 3 on ilmoitettu todistuksen haltijan työskentelytilanne ja rooli.

1
2
3
4
1

Jos on valittu kohta 3.1. lähetetty työntekijä

• Todistus koskee vain todistukselle mainittua työtä

• Jos henkilö aloittaa muun, kuin todistuksella mainitun työn, tulee todistuksen voimassaolo selvittää Eläketurvakeskuksesta (tai, todistuksen myöntäneeltä viranomaiselta)

• Lähettävä työnantaja on velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksut A1-todistuksen myöntäneeseen maahan

• Komennusmaahan ei saa maksaa samanaikaisesti lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

2

Jos todistuksella on valittu kohta 3.2. Työntekijä kahdessa tai useammassa valtiossa

• työntekijä työskentelee useassa maassa ja hänellä voi olla useita työnantajia

• kaikkien työnantajien tulee maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut A1-todistuksen myöntäneeseen maahan

• muihin työskentelymaihin ei saa maksaa samanaikaisesti lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

3

Jos todistuksella on valittu kohta 3.3. tai 3.4. kyseessä on todistuksen myöntömaassa vakuutettu yrittäjä. Muihin maihin ei saa maksaa samanaikaisesti lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja.

4

Jos todistuksella on valittu kohta 3.12. kyseessä on henkilö joka työskentelee ainoastaan todistuksen myöntäneessä valtiossa.


4. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot  

Todistuksen kohdassa 4 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista tai yrityksestä. Yhden maan työskentelytilanteissa kohdassa 4 on useimmiten lähettävän työnantajan tai yrityksen tiedot.

5. Työnantajaa / itsenäistä ammatinharjoittajaa koskevat tiedot siinä valtiossa, jossa työskennellään

Todistuksen kohdassa 5 on tietoa todistuksen haltijan työnantajista, yrityksestä ja työntekopaikoista työskentelymaassa tai -maissa.  Usean maan tilanteissa kohdassa 4 ja 5 voi olla useiden eri työnantajien tietoja useassa eri maassa.

1
1

Jos todistuksella on valittu kohta 5.3. todistuksen haltijalla ei ole pysyvää osoitetta työskentelymaissa. Tällaisia henkilöitä ovat tyypillisesti autonkuljettajat tai keikkatyötä tekevät taitelijat.


6. Lomakkeen täyttävä laitos 

Todistuksen kohdassa 6 on myöntävän laitoksen tiedot ja leima.

Todistus sosiaaliturvasopimusmaista ja sosiaaliturvasopimusmaihin

Jos henkilöllä on sosiaaliturvasopimusmaan (Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kiinan, Kanadan, Quebecin ja Yhdysvaltojen) viranomaisen antama todistus sovellettavasta lainsäädännöstä, työntekijä ja työnantaja vapautuvat useimmista Suomen sosiaalivakuutusmaksuista. Kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta riippuu, miltä maksuilta vapaudutaan.

Jos henkilö työskentelee sosiaaliturvasopimusmaassa ja on saanut Suomesta todistuksen, hän vapautuu useimmista kohdemaan maksuista. Riippuu kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta, miltä maksuilta työnantaja ja työntekijä vapautuvat.

Ota tarvittaessa yhteys Eläketurvakeskukseen, jotta voit selvittää A1- tai sopimusmaan todistuksen voimassaolon.

Lue lisää: