Ajankohtaislistaus
12.6.2019
Ihmisiä kävelee suojatiellä.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet yhteisistä ehdotuksista muutoksiksi, joilla pyritään muun muassa pidentämään työuria.

Järjestöt ehdottavat muun muassa muutoksia työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeisiin sekä työttömyysturvan lisäpäiväoikeuksiin.

Ehdotuksen mukaan lapseneläkkeen maksamisaikaa pidennetään kahdella vuodella 20 ikävuoteen. Leskeneläke muutetaan määräaikaiseksi, ja sitä saavat jatkossa myös avolesket tietyin edellytyksin.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostetaan vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä yhdellä vuodella 62 vuoteen. Koska vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee laskelmien mukaan yli 65 vuoden, työttömyyspäivärahan ja sairauspäivärahan saamisen yläikärajaa nostetaan.

Eläketurvakeskus on arvioinut sovittujen muutosten vaikutuksia mm. työeläkemenoon ja työllisyyteen.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.