Ajankohtaislistaus
22.4.2021

Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Suurin yksittäinen syy on masennus, ja se vie joka päivä kymmenen ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle. Kaksi kolmesta masennusperusteisesta työkyvyttömyyseläkkeestä myönnetään naiselle.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi laskuun vuonna 2020. Viime vuonna työeläkelakien mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 100 henkilöä, noin tuhat henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (33 %) olivat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Toiseksi yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (31 %).

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski molemmissa sairauspääryhmissä samassa suhteessa. Ikäryhmittäin tarkasteltuna lasku painottui 45–59-vuotiaisiin ja alle 25-vuotiaisiin.

– Koronan vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin on vielä epäselvä. Toivotaan, että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähenee edelleen. On myös mahdollista, että kontaktien välttäminen on luonut hoitovelkaa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä nousee viiveellä, pohtii Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Toiseksi yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski molemmissa sairauspääryhmissä.

Masennus vie joka päivä 10 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Naisia siirtyneissä oli hieman enemmän (53 %) kuin miehiä.

Naisten selkeästi yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy oli mielenterveyden sairaudet. Sen sijaan miehillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat hieman mielenterveyttä yleisempi syy.

Suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy oli edelleen masennus. Viime vuonna masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 600 henkilöä, eli 10 henkilöä joka päivä. Määrä laski hieman vuodesta 2019.

– Masennuksen perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä väheni ilahduttavasti sekä miehillä että naisilla, kertoo Palotie-Heino.

Kaksi kolmesta masennusperustein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on nainen.

Viime vuonna masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3 600 henkilöä. Kaksi kolmesta on masennusperustein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneestä on naisia.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä vähentynyt merkittävästi vuosikymmenessä

Työeläkelakien mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2020 lopussa 130 000 henkilöä, noin 4 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkeläisiä oli vielä reilut 200 000. Kymmenessä vuodessa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt yli kolmanneksen.  

Yleisin syy olla työkyvyttömyyseläkkeellä on mielenterveysperusteinen (44 %). Seuraavaksi tulevat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (24 %).

Mielenterveyssyistä jäädään usein eläkkeelle keskimäärin nuorempana, ja paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna harvinaisempaa. 

– Mielenterveyssyiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä ollaan keskimäärin pidempään kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi, kertoo Palotie-Heino.

Lue lisää:

Kuva: Karoliina Paatos

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.