Tillbaka till Aktuellt
22.4.2021

Psykisk ohälsa är fortfarande den allmännaste orsaken till sjukpensionering. Den största enskilda orsaken är depression, och den är orsaken till att tio personer varje dag går i sjukpension. Två av tre som sjukpensioneras på grund av depression är kvinnor.

Antalet nya sjukpensionerade vände nedåt under år 2020. I fjol började nära 19 100 personer få sjukpension enligt arbetspensionslagarna, vilket är cirka tusen personer färre än år 2019. 

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar (33 %) var fortfarande den allmännaste orsaken till sjukpensionering. Den näst allmännaste orsaken var sjukdomar i rörelseorganen (31 %). 

De nya sjukpensionstagarnas antal minskade i båda sjukdomshuvudgrupperna i samma proportion. Granskat efter åldersgrupp koncentrerade sig minskningen till 45–59-åringarna och de under 25 år. 

– Det är ännu oklart hur corona inverkat på sjukpensionerna. Vi kan hoppas att sjukpensioneringarna fortsätter att minska. Det är också möjligt att det uppstått en vårdskuld till följd av att man undvikit kontakter och de sjukpensionerades antal ökar med en fördröjning, begrundar Tiina Palotie-Heino, chef för Pensionsskyddscentralens statistikenhet.

Psykiska sjukdomar och beteendestörningar var fortfarande allmännaste orsaken till sjukpension. Näst allmännaste orsak var sjukdomar i rörelseorganen. Antalet sjukpensionerade minskade i båda sjukdomshuvudgrupperna.

Depression orsaken till att 10 personer varje dag går i sjukpension

Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 52 år. Lite fler kvinnor (53 %) än män gick i pension.  

Kvinnornas klart allmännaste orsak till sjukpensionering var psykisk ohälsa. Hos män däremot var sjukdomar i rörelseorganen en lite allmännare orsak än psykisk ohälsa. 

Den största enskilda orsaken till sjukpensionering var fortsättningsvis depression. I fjol gick 3 600 personer i sjukpension på grund av depression, dvs. 10 personer varje dag. Antalet minskade en aning från år 2019. 

– Antalet sjukpensioner som beviljades på grund av depression minskade glädjande bland både män och kvinnor, berättar Palotie-Heino. 

Två av tre som sjukpensionerades med anledning av depression var kvinnor.

I fjol gick 3 600 personer i sjukpension på grund av depression. Två av tre som sjukpensionerades på grund av depression var kvinnor.

Antalet sjukpensionstagare minskat betydligt på ett årtionde

Vid utgången av år 2020 fick 130 000 personer sjukpension enligt arbetspensionslagarna, cirka 4 000 personer färre än året innan.  

År 2010 var sjukpensionstagarnas antal fortfarande dryga 200 000. På tio år har sjukpensionstagarnas antal minskat med över en tredjedel.   

Den allmännaste orsaken till sjukpension är psykisk ohälsa (44 %). Därpå följer sjukdomar i rörelseorganen (24 %).  

Pensionering på grund av psykisk ohälsa sker vid en yngre ålder än genomsnittligt, och en återgång till arbetslivet är ovanligare jämfört med andra sjukdomsgrupper.   

–  I genomsnitt är sjukpensionstiderna längre för psykisk ohälsa än för sjukdomar i rörelseorganen, berättar Palotie-Heino.

Läs mer:

Bild: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.