Ajankohtaislistaus
31.1.2024

Eläkelaitokset ratkaisivat viime vuonna työkyvyttömyyseläkehakemuksia noin kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuusikymmentävuotiaille annetut ratkaisut kasvoivat kuitenkin kahdeksan prosenttia.

Yli 20 000 suomalaista saa vuosittain työeläkelaitokselta ratkaisun työkyvyttömyyseläkehakemukseensa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastojen mukaan työeläkelaitokset tekivät viime vuonna yli 22 000 työkyvyttömyyseläkeratkaisua, jotka koskivat uusia hakemuksia. Ratkaisujen määrä kasvoi noin kolme prosenttia edellisvuodesta.

Uusiksi hakijoiksi katsotaan henkilöt, joilla ei ennen hakemusta ole ollut neljään vuoteen työkyvyttömyyseläkejaksoa eivätkä he ole saaneet hakemukseensa hylkäävää päätöstä tai ennakkopäätöstä.

Työkyvyttömyyseläkeratkaisujen määrä on pysynyt melko tasaisena viime vuosina. Sen sijaan hylkäysten osuus on noussut reippaasti. Viime vuonna työeläkelaitokset hylkäsivät useamman kuin joka kolmannen hakemuksen. Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysten osuus oli 37 prosenttia, kasvua edellisvuodesta noin kaksi prosenttiyksikköä. Vielä kymmenen vuotta sitten työeläkelaitoksissa hylättiin joka neljäs hakemus.

Taulukko: Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkehakemusten ratkaisujen lukumäärä ja hylkäysten osuus

Kuusikymppisten ratkaisujen määrässä nousua

Ikäryhmittäin tarkasteltuna ETK:n tilastosta nousevat esiin kuusikymmentä vuotta täyttäneet. Vuonna 2023 työeläkelaitokset tekivät ratkaisun noin 7 400 kuusikymppisen henkilön työkyvyttömyydestä. Tämän ikäryhmän hakemusratkaisujen määrä lisääntyi noin kahdeksan prosenttia.

– Ratkaisujen määrä on kasvanut huomattavasti vuodesta 2017, kun vanhuuseläkeikä alkoi nousta eläkeuudistuksen myötä. Näyttää siltä, että samalla kun eläkeikä nousee, lisääntyvät myös kuusikymppisten työkyvyttömyyseläkehakemukset, Joonas Hautamäki arvioi.

Hautamäen mukaan lähes puolet ikääntyneille annetuista ratkaisuista liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

– Tuki- ja liikuntaelinvaivojen perusteella tehtyjen työkyvyttömyysratkaisujen määrä on parin viime vuoden aikana ollut selvässä kasvussa. Vuonna 2023 kuusikymmentä vuotta täyttäneiden miesten ikäryhmässä kasvua oli 15 prosenttia edellisvuodesta. Kuusikymppisten naisten ikäryhmässä kasvua oli kolme prosenttia.

Kuusikymppisten työkyvyttömyyseläkehakemuksia hylätään vähemmän kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Vuonna 2023 ikääntyneiden miesten ja naisten hakemuksista hylättiin noin 15 prosenttia. Hylkäysten osuus kasvoi tässä ikäryhmässä noin kolme prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Eläkehakemusten käsittelyaikoja työeläkelaitoksissa 2023 ja 2013 

Työeläkelaitokset ratkaisivat työkyvyttömyyseläkehakemuksen viime vuonna keskimäärin 41 päivässä. Vuonna 2013 ratkaisuaika oli 70 päivää.

Vanhuuseläkehakemuksen työeläkelaitokset ratkaisivat viime vuonna keskimäärin 6 päivässä.  Vuonna 2013 ratkaisuaika oli 60 päivää.

Perhe-eläke ratkaistiin 11 päivässä.  Vuonna 2013 ratkaisuaika oli 29 päivää. 

Lisätietoa:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.