Ajankohtaislistaus
17.10.2023
Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lopullisen laskelman työntekijän eläkelain mukaisista indekseistä vuodelle 2024. Laskelman mukaan sekä työeläkeindeksi että palkkakerroin nousevat yli 5 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.

ETK:n laskelman mukaan työeläkeindeksi nousee ensi vuonna hieman palkkakerrointa enemmän.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 3037, mikä tarkoittaa 5,7 prosentin korotusta työeläkkeisiin vuodenvaihteessa.

Ensi vuoden palkkakerroin on 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna palkkakerroin nousee 5,1 prosenttia.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan vuosittain maksussa olevia eläkkeitä ostovoiman turvaamiseksi. Palkkakertoimella puolestaan tarkistetaan alkavia eläkkeitä, kun eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. Työeläkeindeksissä suurempi paino on hintakehityksellä ja palkkakertoimessa palkkakehityksellä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 2024 työeläkeindeksit lokakuun lopulla.

Eläkkeen ajoittamisella ei yhtä suurta merkitystä kuin viime vuonna

Edellisessä indeksitarkistuksessa työeläkeindeksi oli huomattavasti suurempi kuin palkkakerroin. Tämä suosi viime vuoden lopussa eläkkeelle siirtymistä ja sai monia eläkkeen kynnyksellä olevia ottamaan työeläkkeensä maksuun.

Nyt tilanne on toinen.

– Tällä kertaa indeksien välinen ero on melko pieni, kuten elo-syyskuun vaihteessa ennakoimme. Siksi tänä vuonna eläkkeen alkamisen ajoituksella ei ole eläkkeen määrälle samanlaista merkitystä kuin vuosi sitten, ETK:n ekonomisti Timopekka Hakola kertoo.

Jos eläkkeelle kuitenkin aikoo jäädä vielä tämän vuoden puolella, eläkettä tulee hakea viimeistään marraskuun aikana.

– Sen sijaan eläkkeellä jo olevien suomalaisten ei tarvitse indeksien vuoksi tehdä mitään. Maksussa olevaan eläkkeeseen korotus tehdään automaattisesti. Sitä ei tarvitse hakea erikseen, Hakola tarkentaa.

Kysymyksiä ja vastauksia indekseistä

Työeläkeindeksin tarkistuksen piiriin kuuluvat kaikki maksussa olevat työeläkkeet:

  • vanhuuseläke ja osittainen vanhuuseläke
  • työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki
  • perhe-eläke (lesken- ja lapseneläke)
  • työuraeläke
  • ammatillisen kuntouksen kuntoutusraha.

Indeksitarkistus tehdään ensimmäisen kerran eläkkeen alkamista seuraavana vuonna. Jos esimerkiksi jäät eläkkeelle vuoden 2023 aikana, eläkkeesi tarkistetaan ensimmäisen kerran työeläkeindeksillä tammikuussa 2024.

Eläkkeelle siirtymistä kannattaa aina suunnitella omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Kun työeläke-etuuksia ottaa maksuun, on syytä huomioida mahdolliset muutokset verotuksessa. Lisäksi työeläkkeellä voi olla vaikutusta Kelan maksamiin etuuksiin ja eläkkeisiin.

Työeläkkeesi on sitä suurempi, mitä pidempään työskentelet ja mitä myöhemmäksi siirrät eläkkeelle jäämistä. Näin eläkkeesi nousee kahta reittiä: saat lykkäyskorotusta ja sinulle karttuu työssäolosta uutta eläkettä.

Eläke kertyy työvuosi kerrallaan. Yksinkertaistettuna sen voi laskea kertomalla vuosiansiot 1,5 prosentilla ja elinaikakertoimella. Kuukausieläke saadaan, kun tämä jaetaan 12:lla.

Aiheesta lisää

Lisäys uutiseen 27.10.2023:
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024 ETK:n laskelmien mukaisesti.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.