Ajankohtaislistaus
12.3.2024

Suomen työeläkejärjestelmän varat kasvoivat viime vuonna lähes 13 miljardia euroa. Varojen kasvu johtuu sijoitustuotoista. Vakuutusmaksutulot kasvoivat reilut miljardi euroa.

Suomen työeläkevarat olivat viime vuoden lopussa 255 miljardia euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 12,8 miljardia euroa, noin 5 prosenttia. Sijoitustuottoja eläkelaitokset saivat 14,9 miljardia euroa.

Yksityisen sektorin työeläkevarat olivat vuoden lopussa 162 miljardia euroa ja julkisen sektorin työeläkevarat 93 miljardia.

Eläkevarat sisältävät työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta. Lisäksi eläkevaroihin lasketaan mukaan vakuutusmaksusaamiset.

Työeläkevaroista maksettiin eläkkeisiin lähes 6 miljardia

Työeläkevarojen merkitys eläkkeiden rahoitukselle kasvaa yhä. Vuonna 2023 työeläkevaroista käytettiin työeläkkeiden maksuun 5,8 miljardia euroa. Summa on 1,4 miljardia suurempi kuin edellisvuonna.

Työeläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä 34,1 miljardia euroa.

Menot kasvoivat lähes kolme miljardia euroa

Järjestelmän kokonaismenot olivat viime vuonna 34,6 miljardia euroa. Menot kasvoivat 2,7 miljardia, mikä johtuu pääasiassa maksussa olevien eläkkeiden indeksikorotuksista.

Eläketurvakeskuksen matemaatikko Henna Iire arvioi menojen kasvun jatkuvan. 

Viime vuoden indeksikorotus oli 6,8 prosenttia. Nyt kuluvan vuoden työeläkeindeksi korottaa maksussa olevia eläkkeitä 5,7 prosenttia.

Vakuutusmaksutulot kasvoivat miljardilla eurolla

Työeläkejärjestelmälle kertyi viime vuonna tuloja yhteensä 32,1 miljardia euroa, josta työeläkevakuutusmaksujen osuus oli 27 miljardia. Vakuutusmaksut kasvoivat 1,3 miljardia edellisvuodesta.

– Vakuutusmaksujen kasvu johtui samoista syistä kuin edellisvuonna. Palkkasumma on kasvanut hieman, lisäksi pandemian aikana annetun TyEL-maksun tilapäisen alennuksen takaisinmaksu on yhä käynnissä, Henna Iire toteaa.

Viime vuoden luvut ovat alustavia

Työeläkejärjestelmän tuloja ovat vakuutusmaksut, Työllisyysrahaston osuus sekä valtion osuudet. Kuluja ovat maksetut eläkkeet, kokonaisliikekulut ja verot.

Kaikki luvut ovat alustavia ja ne tarkentuvat kesäkuussa, kun rahavirtatilastot valmistuvat laajemmin.

Aiheesta lisää

Työeläkejärjestelmän rahavirrat -tilastosivu

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.