Tillbaka till Aktuellt
12.3.2024

Det finländska arbetspensionssystemets tillgångar ökade i fjol med nästan 13 miljarder euro. Ökningen beror på placeringsavkastningen. De inbetalda försäkringsavgifterna ökade med drygt en miljard euro.

Finlands arbetspensionstillgångar uppgick till 255 miljarder euro i slutet av fjolåret. Summan ökade med 12,8 miljarder euro, ca 5 procent, från året innan. Pensionsanstalterna fick 14,9 miljarder euro i avkastning av placeringar.

Arbetspensionstillgångarna för den privata sektorn var 162 miljarder euro och för den offentliga sektorn 93 miljarder vid utgången av året.

Pensionstillgångarna omfattar de tillgångar som är avsedda för att täcka arbetspensionsansvaren. Största delen av pensionstillgångarna är placeringstillgångar. I pensionstillgångarna medräknas också försäkringsavgiftsfordringarna.

Nästan 6 miljarder euro från arbetspensionsfonderna till pensioner

Arbetspensionstillgångarnas betydelse för finansieringen av pensionerna ökar fortfarande. År 2023 användes 5,8 miljarder euro av arbetspensionstillgångarna till utbetalning av arbetspensioner. Summan är 1,4 miljarder större än året innan.

År 2023 betalades sammanlagt 34,1 miljarder euro i arbetspensioner.

Utgifterna ökade med nästan tre miljarder euro

Systemets sammanlagda utgifter i fjol var 34,6 miljarder euro. Utgifterna ökade med 2,7 miljarder, huvudsakligen beroende på indexhöjningarna av löpande pensioner.

Matematiker Henna Iire på Pensionsskyddscentralen uppskattar att utgifterna fortsätter öka. 

– Indexhöjningen i fjol var 6,8 procent. Det innevarande årets arbetspensionsindex höjer löpande pensioner med 5,7 procent.

Inbetalda försäkringsavgifter ökade med en miljard

Arbetspensionssystemets sammanlagda inkomster i fjol var 32,1 miljarder euro, varav arbetspensionsförsäkringsavgifternas andel var 27 miljarder. Försäkringsavgifterna ökade med 1,3 miljarder från året innan.

– Ökningen av försäkringsavgifterna berodde på samma orsaker som under föregående år. Lönesumman har ökat något, och dessutom fortgår återbetalningen av den tillfälliga sänkningen av ArPL-avgiften som gjordes under pandemin, konstaterar Henna Iire.

Fjolårets siffror är preliminära

Systemets inkomster är försäkringsavgifterna, Sysselsättningsfondens andel och statens andelar. Kostnader är utbetalda pensioner, totala rörelsekostnader och skatter.

Alla siffror är preliminära och preciseras i juni, när mer omfattande statistik över penningflödet blir färdig.

Läs mer

Statistiksida om penningflödena inom arbetspensionssystemet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.