Tillbaka till Aktuellt
28.2.2024
Foto: Karoliina Paatos

På forumet för övervakningen av arbetspensionsförsäkringen 27.2 berättades det bl.a. om övervakningen av företagare som anlitar faktureringstjänster. FöPL-försäkringsskyldigheten kommer som en överraskning för många.

År 2023 omfattade Pensionsskyddscentralens (PSC) övervakning av företagarnas pensionsförsäkring ca 250 000 företagare. Ett informationsbrev om FöPL-försäkringen skickades till mer än 43 000 nya företagare, en femtedel fler än året innan.PSC tog sammanlagt 4 774 företagares försäkringsskyldighet upp till närmare övervakning.

Antalet FöPL-försäkringar som tecknades i samband med övervakningen ökade med en tredjedel till 1 361. Under övervakningen tecknade företagarna antingen själva en försäkring eller blev s.k. tvångsförsäkrade genom PSC.

FöPL-försäkringsskyldigheten kommer som en överraskning för många som anlitar faktureringstjänster

Utöver FöPL-försäkring av traditionell företagsverksamhet övervakar PSC FöPL-försäkringen av personer som anlitar faktureringstjänstföretag. Enligt de uppgifter som PSC utgick från fanns det i fjol ca 60 faktureringsföretag och ca 70 000 personer som anlitade dem. Av den gruppen kommer 5 300 personer att övervakas.

I fjol omfattade övervakningen drygt 4 000 personer som via faktureringsföretag hade större inkomster än gränsen för FöPL-försäkringsskyldigheten (drygt 8 500 euro) men saknade FöPL-försäkring. Bland dessa övervakade PSC särskilt 789 företagares försäkringsskyldighet. Ungefär två tredjedelar av dem tecknade en FöPL-försäkring, 42 procent själva och 21 procent tvångsförsäkrade genom PSC.

För dem som anlitar faktureringstjänstföretag kommer FöPL-försäkringsskyldigheten ofta som en överraskning. De har trott att faktureringstjänstföretaget sköter alla förpliktelser. Dessutom tror många att de arbetar som anställda. I synnerhet personer som kommer från utlandet står i en svår position. Det förekommer också medvetet utnyttjande för att undvika lagstadgade arbetsgivaravgifter.

En stor del av faktureringstjänstföretagens kunder blir ändå utanför försäkringsskyldigheten för att deras inkomster är små. Enheten för utredning av grå ekonomi uppskattar att ca fyra av fem av dem också får lön från andra källor än via faktureringstjänstföretag. Då tjänar de antagligen också in pension på annat håll.

Oförsäkrade löner för 24 miljoner euro utreddes

Vid övervakningen av ArPL-försäkringen av löntagare utredde PSC år 2023 närmare riktigheten hos sammanlagt 3 892 arbetsgivares pensionsförsäkring. Felaktigheter i försäkringen hittades hos 411 arbetsgivare och de gällde 5 626 arbetstagare. På uppmaning av Pensionsskyddscentralen eller genom tvångsförsäkring pensionsförsäkrade 59 arbetsgivare sina anställda.

Genom övervakningen utreddes 24 miljoner euro i oförsäkrade löner. Lönesumman som saknas i försäkringarna har minskat under detta årtionde. Arbetsgivarna har redan fr.o.m. år 2019 lämnat uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret. Det ändrade anmälningssättet har minskat antalet oavsiktliga fel.

Närmare:
Specialsakkunnig Teija Lääveri, tfn 029 411 2225, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Specialsakkunnig Anu Jarva, tfn 029 411 2699, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.