Ajankohtaislistaus
23.6.2020

Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut voimakkaasti koko tilastohistorian ajan. Nyt kasvussa on näkyvissä selkeitä hidastumisen merkkejä. Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli 18 500, vain hieman edellistä vuotta enemmän.

Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 1992 alkaen. Viime vuosina kasvu on ollut 8–9 prosenttiyksikön vuosiluokkaa, vuosikymmenessä kuntoutujien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Nyt kasvussa on kuitenkin näkyvissä selkeitä hidastumisen merkkejä. Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli yhteensä 18 500, vain hieman enemmän kuin vuonna 2018.

Myös työeläkekuntoutushakemusten määrän kasvu on hidastunut. Samaan aikaan kuntoutushakemusten hylkäysprosentti on kasvanut seitsemän prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 se oli 28 prosenttia.

– Vaikuttaa siltä, että kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuuteen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota ja siksi aikaisempaa harvempi sai oikeuden kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä tai myönteisen päätöksen kuntoutushakemukseensa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Kaksi kolmesta palasi töihin

Vuonna 2019 päättyi 7 900 työeläkekuntoutusohjelmaa. Kuntoutujista reilut 60 prosenttia palasi työhön, 10 prosenttia siirtyi osittaiselle tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kuntoutukseen itse hakeutuneista töihin palasi hieman harvempi kuin vuonna 2018. Sen sijaan työtyökyvyttömyyseläkkeeltä töihin palanneiden osuus kasvoi yli 10 prosenttiyksikköä vuodessa. Vuonna 2018 töihin palasi reilut 40 prosenttia kuntoutujista, viime vuonna lähes 60 prosenttia.

– Näyttää siltä, että työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista pystytään aikaisempaa paremmin tunnistamaan ne, jotka hyötyvät kuntoutuksesta, kertoo tilastosuunnittelija Leena Saarnio Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä.


Tyypillinen kuntoutuja keski-ikäinen nainen

  • Hieman yli puolet kuntoutujista on naisia
  • Kuntoutujien keski-ikä on 47 vuotta
  • Yli puolella kuntoutujista on diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus
  • Mielenterveysperustein myönnetyt kuntoutusdiagnoosit ovat kasvussa
  • Kuntoutujille maksettiin toimeentulokorvausta keskimäärin 2 700 €/kk

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.