Ajankohtaislistaus
30.5.2023
Kuva: Gettyimages

Vuoden 2022 aikana työeläkekuntoutukseen osallistui 15 500 henkilöä. Kuntoutujien lukumäärä väheni edellisestä vuodesta lähes 2 900 henkilöllä. Vuosimuutos on kuntoutustilastojen suurin.

Työeläkekuntoutujia oli viime vuonna 16 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eläketurvakeskuksen (ETK) tilastojen mukaan työeläkekuntoutus väheni vuonna 2022 kaikissa diagnoosi- ja ikäryhmissä. Kuntoutujien määrä laski edellisvuodesta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Erityisesti kuntoutusta itse hakeneiden kuntoutujien määrä laski.

Nykymuotoisen työeläkekuntoutuksen käynnistyessä 1990-luvulla kuntoutujien määrä kasvoi voimakkaasti ja 2010-luvulla määrä lähes kaksinkertaistui vuosittaisen kasvun ollessa 8–9 prosenttia. Viime vuoden jyrkkä pudotus on tähän nähden poikkeuksellinen.

– Työeläkelaitoksiin saapuneiden kuntoutushakemusten määrä väheni 12 prosenttia edellisvuodesta ja aikaisempaa harvemmalle hakijalle myönnettiin kuntoutusoikeus. Eläkelaitokset painottavat aikaisempaa enemmän työkyvyn menettämisen uhkaa arvioidessaan kuntoutustarvetta. Tämä vaikuttaa osaltaan kuntoutujien määrään, tilastosuunnittelija Marjo Kaasila toteaa.

Kuvion tiedot Excel-taulukossa

Viime vuonna kuntoutujista kolme neljästä haki kuntoutusta itse, yksi neljästä sai kuntoutusoikeuden työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä. Valtaosa kuntoutujista oli työelämässä hakeutuessaan kuntoutukseen.

Kuntoutujista 45 prosentilla oli diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus ja 28 prosentilla mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriö. Diagnoosien osuudet pysyivät edellisvuoden tasolla.

Kuntoutuksen kustannukset 169 miljoonaa euroa

Vuonna 2022 työeläkekuntoutuksen kustannukset olivat 169 miljoonaa euroa. Kustannukset vähenivät edellisvuodesta 8 prosenttia.

Kustannuksista toimeentulokorvauksia oli 148 miljoonaa euroa ja toimenpidekustannuksia 21 miljoonaa euroa. Keskimääräinen toimeentulokorvaus oli 3 005 euroa kuukaudessa. Toimeentulokorvaus sisältää kuntoutusrahan, kuntoutuskorotuksen ja kuntoutusavustuksen.

– Miehillä toimeentulokorvaus oli keskimäärin 3 380 euroa ja naisilla 2 670 euroa. Sukupuolten välinen ero johtuu miesten keskimäärin korkeammasta palkkatasosta, Marjo Kaasila kertoo.

Yli puolet alle 50-vuotiaista jatkaa työelämässä kuntoutuksen jälkeen

Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on, että työelämässä pystytään jatkamaan mahdollisimman pitkään. Enemmistö kuntoutujista jatkaa työelämässä. Vuonna 2022 kuntoutuksen päätti 6 800 henkilöä ja heistä työhön palasi 67 prosenttia.

ETK:n tilastoissa seurataan kuntoutuksen päättäneiden tilannetta myös viiden vuoden ajalta. Vuonna 2017 kuntoutuksensa päättäneistä alle 50-vuotiaista oli viime vuoden lopussa työelämässä 70 prosenttia ja heidän osuutensa pysyi samalla tasolla viiden vuoden seurannan ajan. Yli 50-vuotiaiden ryhmässä työssä käyvien osuus oli viime vuoden lopussa 43 prosenttia.

Tyypillinen kuntoutuja on 47-vuotias

  • Työeläkekuntoutujien keski-ikä on 47 vuotta.
  • Joka neljäs on vähintään 55-vuotias.
  • Kolme neljästä tulee yksityiseltä sektorilta.
  • Yleisin diagnoosi on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus.
  • Kuntoutujista hieman yli puolet on naisia.

Lisää aiheesta

Työeläkekuntoutus vuonna 2022. Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2023 (Julkari.fi)

Työeläkekuntoutus-tilastosivu (Etk.fi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.