Ajankohtaislistaus
4.6.2021

Työeläkekuntoutujien määrä kääntyi laskuun pitkän kasvutrendin jälkeen. Vuoden 2020 aikana kuntoutujia oli yhteensä 18 300, hieman edellistä vuotta vähemmän. Poikkeuksen muodostavat yrittäjät, joiden määrä kuntoutujissa kasvoi.

Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut voimakkaasti lähes koko tilastohistorian, vuodesta 1992. Viime vuosina vauhti on hidastunut, ja vuonna 2020 kuntoutujien määrä kääntyi laskuun.

Koronavuonna työeläkekuntoutujia oli 18 300, hieman vuotta 2019 vähemmän. Myös kuntoutushakemusten ja -päätösten määrät laskivat. Kuntoutushakemuksista hylättiin 33 prosenttia eli joka kolmas. Hylkäysprosentti kasvoi viisi prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna.

Hieman yllättäen työpaikalla tapahtuvan kuntoutuksen määrä laski vain vähän, vaikka työkokeiluja on pandemiaolosuhteissa tavallista vaikeampi järjestää.

Poikkeuksen koronavuoden laskeviin lukuihin muodostavat yrittäjät. Heidän kuntoutusmääränsä kasvoi 16 prosenttia vuoden aikana. Vuonna 2020 työeläkekuntoutuksessa oli yhteensä 800 yrittäjää.

– Kuntoutuksen asiantuntijoiden mukaan taustalla saattaisi vaikuttaa se, että yritystoiminnan jouduttua ahtaalle koronavuonna on päädytty hakemaan kuntoutusta, kertoo tilastosuunnittelija Marjo Kaasila Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkekuntoutujat vuosina 1992–2020. Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut vuodesta 1992. Vuonna 2020 työeläkekuntoutujien määrä kääntyi laskuun ja oli 18 300 henkilöä.

Työntekijöiden kuntoutus onnistui yrittäjiä paremmin

Vuonna 2020 päättyi noin 7 400 työeläkekuntoutusohjelmaa. Kuntoutujista reilut 60 prosenttia palasi työhön ja reilut 10 prosenttia siirtyi osittaiselle tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Yrittäjillä kuntoutuksen keskeyttäneiden ja osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuudet olivat työntekijöitä suuremmat. Työntekijöistä reilut 60 prosenttia palasi työhön, yrittäjistä hieman yli puolet.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Vuonna 2020 päättyneet kuntoutukset. Vuonna 2020 päättyi 7 400 työeläkekuntoutus-ohjelmaa. Työntekijöistä reilut 60 prosenttia palasi työhön, yrittäjistä hieman yli puolet.

Tyypillinen kuntoutuja keski-ikäinen nainen

  • Hieman yli puolet kuntoutujista on naisia
  • Kuntoutujien keski-ikä on 47 vuotta
  • Yli puolella kuntoutujista on diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus
  • Mielenterveysperustein myönnettyjen kuntoutusten osuus on kasvanut viime vuosina
  • Kuntoutujille maksettiin toimeentulokorvausta keskimäärin 2 860 €/kk

Lisää aiheesta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.