Ajankohtaislistaus
27.9.2023
Kuva: Jukka Jalkanen

Eri painotusten ja kantojen yhteensovittaminen on hajautetun työeläkejärjestelmän ominaispiirre myös teknologiakysymyksissä.

– Riippumatta siitä, että tietyin osin olemme kilpailevia yhtiöitä, meidän kannattaa näitä asioita tarkastella melko avoimesti.

Näin toteaa tämän vuoden ajan työeläkealan teknologiaryhmää TTR:ää puheenjohtajana luotsannut työeläkeyhtiö Elon tietohallintojohtaja Kati Saarni (kuvassa). 

Ryhmässä eri työeläketoimijoiden teknologiasta ja ICT:stä vastaavat asiantuntijat hakevat yhdessä käyttökelpoisimpia ratkaisuja. Sihteerinä toimii Tarja Keveri Eläketurvakeskuksesta.

Vaatimuksena työeläkealan kustannustehokkuus

Viime syksynä haluttiin TTR:n roolia kirkastaa. TTR:n tehtävänä on varmistaa, että yhteisten ratkaisujen teknologiset valinnat mahdollistavat työeläkealan kokonaiskustannustehokkuuden ja että saatavuus, jatkuvuus ja tietoturva ovat vaatimusten asettamalla tasolla. 

– Pyrimme pitkäkestoisiin ratkaisuihin, joita on mahdollista skaalata muuttuviin liiketoiminnan tai ulkoisiin vaatimuksiin perustuen, Saarni sanoo. 

TTR tekee tiivistä yhteistyötä eläkevakuutuksen yhteisien palveluiden ohjausryhmän (EPO) kanssa, joka vastaa työeläkealan yhteisien liiketoimintatarpeiden määrittelystä. Yhteistyössä varmistetaan molemmin-puolinen riittävä kokonaiskuva liiketoimintatarpeista ja niitä tukevista teknologioista. 

– Kun EPO miettii liiketoiminnan näkökulmaa, me varmistamme teknologisen ratkaisumallin sopivuuden. 

Teknologiatyöryhmä Saarnin johdolla tarkastelee, mitä rahalla saa pitkäkestoisesti. 

Kati Saarni toivoo, että noin 3–5 vuoden päästä palvelut perustuvat teknologioihin, jotka mahdollistavat jatkuvuutta ja kustannustehokkuutta ajassa eteenpäin. 

– Etsimme sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös ylläpidoltaan ja vuosikustannuksiltaan tehokkaita. 

Pitkän elinkaaren järjestelmien suunnittelussa ei voida tarkalleen tietää millaiseksi maailma on muuttumassa niin liiketoimintatarpeiden kuin teknologiankaan osalta. Tähän liittyvää riskiä on mahdollista hallita siten, että valittua teknologiaa tai järjestelmätoimittajaa voidaan vaihtaa elinkaaren aikana kohtuullisella työmäärällä. 

– Jatkuvasti on pohdittava tulevaa. Pyrimme siihen, että meillä on tarkasteltavana riittävästi työeläkealan tarpeisiin sopivia teknologisia ratkaisuja, joista voimme valita tarpeemme ja reunaehdot huomioiden sopivan. Teknologia kehittyy kiihtyvällä vauhdilla, joka tekee työstämme kiinnostavaa. 

Tiekartta näyttää yhteisen suunnan

Teknologiaryhmässä on tällä hetkelläkin selvityksiä käynnissä.

– Työmme päätelmät etenevät EPO:n ja yhteisesti linjatun tiekartan mukaisesti. Yhteistä tahtotilaa ja etenemistapaa haemme näissä alan sisäisissä ryhmissä, hän sanoo.

– Mutta yleisesti on tiedossa, että uutta kohti olemme menossa.

Aihepiiri on Saarnille monella tapaa läheinen. Hän valmistelee Aalto-yliopistossa tekniikan alan väitöskirjaa.

4 piirrettä työeläkealan teknologiatyössä

  1. Työeläkealan toimijoiden yhteinen tahtotila on toteuttaa kokonaiskustannuksiltaan kestäviä ratkaisuja.
  2. Lähtökohtana ovat yhteisesti tunnistetut liiketoiminnan tarpeet. Toteutukseen valitaan sopivin teknologinen ratkaisu.
  3. Järjestelmien tulee olla mahdollisimman hyvin skaalautuvia tuleviin liiketoimintatarpeisiin.
  4. Uudistuksessa saatavuus, jatkuvuus ja tietoturva ovat keskeisiä edellytyksiä järjestelmille.

Aiheesta lähemmin:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.