Ajankohtaislistaus
12.3.2021

Työeläkealan toimijat ja Kela ohjaavat vastedes asiakkaitaan entistä enemmän sähköisiin asiointikanaviin. Uuden yhteistyömallin avulla koordinointi palveluprosessien ja sähköisten palvelujen kehittämisessä paranee entisestään.

Eläkevakuuttajat osallistuvat entistä tiiviimmin Kela-yhteistyöhön. Maaliskuun alussa tehty uusi yhteistyösopimus koskee Kelaa ja työeläkealaa koskevien lakien soveltamiseen liittyvää tietojenvaihtoa, palveluiden kehittämistä ja ylläpitoa sekä niihin liittyviä yhteistyömenettelyjä ja työryhmiä.

Myös Kelan ja työeläkejärjestelmän eläkkeiden hakemiseen liittyvä eläkepalvelusopimus uusittiin samassa yhteydessä maaliskuussa.

Yhteistyötä johtaa ja koordinoi uusi yhteistyön johtoryhmä, joka korvaa jo 1970-luvun puolivälissä perustetut eläkepalvelun neuvottelukunnan ja tietojenkäsittelyryhmän. Yhteistyön johtoryhmässä on edustajat Eläketurvakeskuksesta, työeläkevakuuttajilta ja Kelasta.

Yhteistyön johtoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat Kelaan ja työeläkealaan vaikuttavilta osin:

  • sosiaaliturvan toimeenpanoon liittyvien säädösmuutosten seuraaminen
  • yhteisten kehittämisprojektien käynnistäminen ja niiden ohjausryhmänä toimiminen
  • esitysten tekeminen eläkepalvelusopimukseen liittyvistä palkkioista
  • asiakaspalvelussa käytettävien eläkepalvelun ohjeiden hyväksyminen.

Käytännön yhteistyötä tehdään useissa johtoryhmän alaisuudessa toimivissa työryhmissä, joissa kehitetään muun muassa eläkkeen hakemiseen ja ratkaisutoimintaan sekä kuntoutukseen liittyviä prosesseja.

Yhteistyö kattaa myös kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät asiat siltä osin, kun ne eivät kuulu kansallisen EESSI-yhteistyön (EU:n laajuisen sähköisen tietojenvaihdon) piiriin.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Juha Lanne, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2292, juha.lanne(at)etk.fi

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.