Ajankohtaislistaus
13.6.2022

Työeläkeala haluaa käyttää ansiotietojen lisäksi myös tulorekisterin etuustietoja eläkkeen laskennassa. Tästä syystä Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle on nostettu lähivuosien kehitysaihioksi sen selvittäminen, voidaanko ansioperuste lisätä tulorekisterin tietosisältöön.

Työeläke määräytyy ansioiden mukaan, mutta eläkettä karttuu myös ns. palkattomilta jaksoilta kuten ansiosidonnaisilta sosiaalietuusajoilta ja kotihoidontuen ajalta. Ansioperuste tarvitaan tulorekisteriin nimenomaan ansiosidonnaisten sosiaalietuusaikojen takia. Ansioperusteella tarkoitetaan ansiota, johon etuuden määrä perustuu ja joka määräytyy kunkin etuuden oman lainsäädännön perusteella.

Ehdotetun muutoksen myötä eläkevakuutetulle voitaisiin näyttää myös maksetuista etuuksista karttunut eläketurva ajantasaisesti eläkearvioilla ja työeläkeotteilla.

‒ Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi vanhempainrahalla tai ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla oleva henkilö saisi tiedon saamansa etuuden vaikutuksesta eläketurvaansa reaaliaikaisesti, kertoo kehityspäällikkö Reetta-Kaisa Lehtinen Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluista.

Myös varsinaisissa eläkepäätöksissä etuuksista karttunut työeläke olisi kuluvan vuoden osalta saatavissa suoraan ja nykyisistä erillispyynnöistä voitaisiin luopua. Tämä nopeuttaisi eläkehakemusten käsittelyä.

Palkattomat ajat kartuttavat työeläkettä yleensä silloin, kun henkilölle maksetaan jotakin sosiaalietuutta. Etuudenmaksajat ilmoittavat tiedot palkattomista ajoista kerran vuodessa Eläketurvakeskukselle. Tästä johtuen esimerkiksi työeläkeotteilla näkyy vain edellisen vuoden loppuun mennessä palkattomilta ajoilta karttunut eläke. Kun etuustietoja tarvitaan vanhuuseläkkeen laskennassa kesken vuotta, joudutaan tietoja pyytämään erikseen.

Muutoksen myötä myös varsinaisissa eläkepäätöksissä etuuksista karttunut työeläke olisi kuluvan vuoden osalta saatavissa suoraan ja nykyisistä erillispyynnöistä voitaisiin luopua. Tämä nopeuttaisi eläkehakemusten käsittelyä.

Tavoitteena on, että työeläkeala saisi eläkkeen laskennassa tarvittavat etuustiedot yhdestä paikasta ajantasaisesti, eikä etuudenmaksajien tarvitsisi ilmoittaa tietoja erikseen Eläketurvakeskukselle ja tulorekisteriin.

Lisätiedustelut:
Kehityspäällikkö Reetta-Kaisa Lehtinen, reetta-kaisa.lehtinen(at)etk.fi, puh. 029 411 2100
Yksikön päällikkö Camilla Juntunen, camilla.juntunen(at)etk.fi, puh. 029 411 2186

Aiheesta lähemmin:
Eläke palkattomilta ajoilta (Työeläkelakipalvelu.fi)
Tulorekisteriä kehitetään yhteistyössä (Vero.fi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.