Tillbaka till Aktuellt
13.6.2022

Arbetspensionssektorn vill också använda sig av inkomstregisteruppgifterna om förmåner vid pensionsberäkningen, utöver uppgifterna om arbetsinkomster. Därför har Skatteförvaltningens inkomstregisterenhet fått i uppdrag att under de närmaste åren utreda om inkomstgrunden för förmåner kan läggas till datainnehållet i inkomstregistret.

Arbetspensionen bestäms utifrån arbetsinkomsterna, men man tjänar också in pension för s.k. oavlönade perioder, dvs. tider då man fått inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner eller hemvårdsstöd. Inkomstgrunden behöver införas i inkomstregistret uttryckligen på grund av perioder med inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner. Med inkomstgrund avses de inkomster som förmånens belopp grundar sig på och som bestäms enligt lagstiftningen om respektive förmån.

Den föreslagna ändringen skulle innebära att de pensionsförsäkrade också skulle få aktuella uppgifter om hur mycket pension de tjänat in under förmånsperioderna i arbetspensionsutdraget och beräkningarna av den framtida pensionen.

‒ I praktiken innebär det att personer som får t.ex. föräldrapenning eller inkomstrelaterad dagpenning i realtid får veta hur förmånen påverkar deras pension, säger utvecklingschef Reetta-Kaisa Lehtinen vid Pensionsskyddscentralens registertjänster.

Också för de egentliga pensionsbesluten skulle uppgifterna om arbetspension som tillvuxit för förmånerna fås direkt och man skulle kunna avstå från att begära dem separat, som idag. Det skulle försnabba handläggningen av pensionsansökningar.

I regel tillväxer pension under oavlönade perioder då personen får någon socialförsäkringsförmån. De som betalar ut förmåner anmäler uppgifterna om oavlönade perioder en gång om året till Pensionsskyddscentralen. Därför syns t.ex. på arbetspensionsudraget endast den pension för oavlönade perioder som tillvuxit före utgången av året innan. När uppgifter om förmåner behövs under årets lopp för beräkning av ålderspensioner, måste man begära uppgifterna separat.

Ändringen skulle innebära att uppgifterna om arbetspension som tillvuxit av förmånerna skulle fås direkt för de egentliga pensionsbesluten och man skulle kunna avstå från att begära dem separat, som idag. Det skulle försnabba handläggningen av pensionsansökningar.

Målet är att arbetspensionssektorn ska få uppgifter om förmåner som behövs för pennsionsberäkningen i realtid på ett och samma ställe och att de som betalar ut förmåner inte ska behöva lämna uppgifter separat till Pensionsskyddscentralen och till inkomstregistret.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.