Ajankohtaislistaus
8.3.2022

Marraskuussa voimaan tulleen asiakastietolain myötä myös työeläkeala voi hyödyntää toimeenpanossaan sähköisiä potilastietoja. Tietoja käytetään esimerkiksi työkyvyn arvioinnin, työeläkekuntouspäätösten ja muiden eläkeratkaisujen tekemisessä.

Potilasasiakirjojen välittäminen toteutetaan sähköisesti eri viranomaistoimijoiden välillä valtakunnallisen Kanta-palveluihin kuuluvan kysely- ja välityspalvelun avulla. Työeläkealan tavoitteena on saada ensin käyttöönsä sähköiset B-lausunnot ja myöhemmin muutkin toimeenpanossa tarvittavat potilasasiakirjat.

THL aloittanut konseptointityön

Työeläkealan oman selvityksen kanssa tehdään samanaikaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) helmikuussa käynnistämää kysely- ja välityspalvelun konseptointia.

– Konseptointityö on työeläkealan kannalta tärkeä, koska sen tulosten perusteella sosiaali- ja terveysministeriö (STM) priorisoi tulevien vuosien Kanta-palvelujen toteutuksia, kertoo kehityspäällikkö Juha Lanne Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluista.

Suuntaviivat toteutuksesta selviävät konseptoinnin edetessä. Se projekti jatkuu elokuulle, ja päätöksiä jatkotöistä tehdään STM:ssä näillä näkymin loppuvuodesta.

Aiheesta lähemmin
Kysely- ja välityspalvelun konseptin laatiminen on aloitettu (11.2.2022 uutinen, THL)

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Juha Lanne, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2292, juha.lanne(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.