Tillbaka till Aktuellt
8.3.2022

I och med att lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft i november kan också arbetspensionssektorn använda sig av elektroniska patientuppgifter i sin verkställighet. Uppgifterna används t.ex. vid bedömning av arbetsförmågan och vid beslut om arbetspensionsrehabilitering och vid andra pensionsavgöranden.

Förmedlingen av patienthandlingar görs elektroniskt mellan olika myndighetsaktörer genom en riksomfattande fråge- och förmedlingstjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Arbetspensionssektorn har som mål att först få tillgång till elektroniska B-läkarutlåtanden och i övrigt också andra patienthandlingar som behövs vid verkställigheten.

THL har inlett konceptarbetet

Samtidigt med arbetspensionssektorns egen utredning pågår konceptarbetet för fråge- och förmedlingstjänsten, som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i februari.

– Konceptarbetet är viktigt ur arbetspensionssektorns perspektiv, eftersom social- och hälsovårdsministeriet (SHM) kommer att prioritera utbyggandet av Kanta-tjänsterna under de följande åren, säger utvecklingschef Juha Lanne vid Pensionsskyddscentralens registertjänster.

Riktlinjerna för genomförandet blir klara när konceptarbetet framskrider. Detta projekt fortgår till augusti och beslut om fortsatt arbete fattas av SHM mot slutet av året, som det nu ser ut.

Läs mer

Kysely- ja välityspalvelun konseptin laatiminen on aloitettu (11.2.2022 nyhet på finska, THL)

Närmare:
Utvecklingschef Juha Lanne, Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2292, juha.lanne(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.