Ajankohtaislistaus
11.5.2021

Työeläke-lehden arkisto on täydentynyt vanhoilla numeroilla. Digitaaliseen julkaisuarkistoon on tallennettu lehden koko historia eli jokainen ilmestynyt Työeläke-lehden numero vuodesta 1965 alkaen sekä lehden edeltäjän eli Tiedonantoja-lehden numerot, jotka ilmestyivät vuosina 1962-1964.

Aiemmin arkistoon oli tallennettu lehtiä vuodesta 2006 lähtien. Myös lehden ruotsinkielisen version eli Arbetspension-lehden kaikki numerot löytyvät nyt julkaisuarkistosta.

Lehdet löytyvät alkuperäisessä ulkoasussaan, pdf-muotoisina, julkaisuarkisto Julkarista, osoitteesta julkari.fi. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.

Digiarkistosta hyötyvät tutkijat, opiskelijat ja alan ammattilaiset

Työeläke-lehden arkisto tarjoaa laajan tiedonlähteen tutkijoille, opiskelijoille ja muille työeläkkeistä kiinnostuneille. Hakutoiminto auttaa löytämään kiinnostavia aiheita, sillä lehdet on tallennettu arkistoon tekstimuodossa niin, että niihin voi kohdistaa hakuja.

Lehtiarkiston avulla voi perehtyä siihen, mitkä aiheet ovat olleet pinnalla milloinkin työeläkejärjestelmän olemassaolon aikana. Lehtiarkistosta hakemalla selviää vaikkapa se, että osa-aikaeläkkeestä keskusteltiin jo 1970-luvun lopussa ja elinaikakertoimesta vuonna 2002. Vanhoja lehtiä selailemalla saa käsitystä siitäkin, ketkä ovat milloinkin olleet äänessä ja vieneet alaa eteenpäin.

Vuonna 2020 Julkariin digitoitiin laajasti Eläketurvakeskuksen vanhoja julkaisuja, kuten esim. tutkimus- ja tilastojulkaisuja, joten julkaisuarkisto kattaa nyt valtaosan kaikista ETK:n toiminnan aikana syntyneistä julkaisuista.

Lyhyt hakuohje Työeläke-lehden arkistoon

  1. Siirry julkari.fi-palvelussa Työeläke-lehden kokoelmaan
  2. Tee sanahaku haluamallasi sanalla tai sanoilla ja katkaise hakusanat *-merkillä. Hyödynnä Julkarin haku- ja käyttöohjetta tarkempaan rajaukseen.
  3. Järjestä hakutulos rataskuvakkeesta esim. julkaisuajan mukaiseen järjestykseen.
  4. Siirry haluamaasi lehteen ja avaa se pdf-lukijaan.
  5. Tee tarvittaessa tarkempi haku pdf-lehden sisältä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.