Tillbaka till Aktuellt
11.5.2021

Tidskriftens arkiv har kompletterats med gamla nummer. I det digitala publikationsarkivet finns nu tidskrifterna Työeläkes och Arbetspensions hela historia, dvs. varje nummer som utkommit sedan år 1965.

Redan tidigare hade tidskrifterna sedan år 2006 förts in i arkivet. Utöver alla nummer av Arbetspension och Työeläke innehåller arkivet nu också alla nummer av deras föregångare Tiedonantoja, som utkom åren 1962-1964. Den hade också sammandrag av artiklarna på svenska. 

Tidskrifterna finns i arkivet med sitt ursprunliga utseende i pdf-form   i publikationsarkivet Julkari, på webbplatsen julkari.fi. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsgren.

Det digitala arkivet betjänar forskare, studerande och branschfolk

Tidskrifternas arkiv erbjuder en omfattande kunskapskälla för forskare, studerande och andra som är intresserade av arbetspensioner. Med sökfunktionen kan man hitta intressanta ämnen, eftersom tidskrifterna har lagrats i arkivet i textform så att de är sökbara.

Med hjälp av tidskriftsarkivet kan man studera vilka teman som varit aktuella vid olika tider medan arbetspensionssystemet funnits. Genom en sökning i arkivet får man t.ex. reda på att deltidspension diskuterades redan i slutet av år 1970-talet och livslängdskoefficienten år 2002. Genom att bläddra i de gamla numren får man också en uppfattning om vilka personer som har deltagit i diskussionen och för branschen framåt under olika tider.

År 2020 digitaliserades en stor mängd av Pensionsskyddscentralens gamla publikationer, t.ex. forsknings- och statistikpublikationer, och publikationsarkivet omfattar nu störsat delen av alla publikationer som getts ut under den tid då Pensionsskyddscentralen funnits.

Så här söker du i tidskriftsarkivet

  1. Gå till julkari.fi och välj samlingen Työeläke-lehti
  2. Gör en ordsökning på det eller de ord du vill och trunkera sökorden med tecknet *. I söknings- och bruksanvisningen på Julkari hittar du anvisningar om hur du kan avgränsa sökningen ytterligare.
  3. Genom kugghjulsikonen kan du ordna sökresultatet efter t.ex. publiceringstid.
  4. Välj önskad tidskrift och öppna den med pdf-läsaren.
  5. Du kan också göra sökningar i själva pdf-tidskriften.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.