Ajankohtaislistaus
1.3.2021

Eläketurvakeskus toteuttaa kyselytutkimuksen, jossa kartoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien näkemyksiä henkilöstön ikääntymisestä, eläkkeelle siirtymisestä ja työllistämisestä. Edellisen kerran vastaava tutkimus on toteutettu kymmenen vuotta sitten. 

Kyseessä on valtakunnallinen tutkimus. Tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus, joka lähestyy työnantajia maaliskuusta alkaen.  Kyselytutkimus antaa työnantajille äänen suomalaisia työntekijöitä ja työpaikkoja laajasti koskettavassa aiheessa.

Jos toimipaikkasi on yksi tutkimukseen mukaan valituista, on tutkimukseen vastaaminen korvaamattoman tärkeää. Toimipaikat on valittu tutkimukseen tilastollisin menetelmin eikä valittua toimipaikkaa voi korvata tai vaihtaa. Tutkimus antaa työnantajien näkemyksistä luotettavan kokonaiskuvan vain, jos erilaiset työnantajat vastaavat kattavasti.   

Miksi työnantajatutkimus tehdään? 

Suomalaisessa eläke- ja talouspolitiikassa työurien pidentäminen on ollut viime vuosina tärkeä tavoite. Työurien piteneminen ei ole mahdollista ilman työpaikkoja, mutta työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia aiheesta on tutkittu vähän.  

Henkilöstön keski-ikä nousee monilla työpaikoilla, sillä nuoret ikäluokat ovat pieniä ja vanhuuseläkeikä nousee vähitellen. Joitakin työpaikkoja henkilöstön vanheneminen koskettaa enemmän kuin toisia ja joissakin työtehtävissä työuran jatkaminen käy helpommin kuin toisissa. Tutkimuksessa selvitetään millaisena työnantajat näkevät tilanteen omalla toimipaikallaan sekä kysytään mielipidettä muun muassa vanhuuseläkkeen ikärajoista ja työllistämisen esteistä.   

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan anonyymisti esimerkiksi tilastoina ja kuvioina eikä yksittäistä vastaajaa tai toimipaikkaa pysty tunnistamaan. Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.  

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.