Ajankohtaislistaus
22.2.2023

Hajautetussa työeläkejärjestelmässä sekä ansiotyön vakuuttaminen että eläkkeiden laskenta perustuvat yhteisten tietojärjestelmien laajaan hyödyntämiseen. Työeläkkeiden lakisääteisen tehtävän toimeenpano edellyttää alan toimijoilta saumatonta yhteistyötä.

Kysyimme Eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän (EPO) puheenjohtaja Pertti Männistöltä, mitä on meneillään it-kehittämistöissä. Männistön mukaan vielä ei ole uusia linjauksia kerrottavana, niiden aika tulee myöhemmin keväällä.

– Tänä keväänä jatkamme eläkkeen laskentaa ja vakuuttamista koskevien selvitysten pohjalta keskustelua alan yhteisestä tavoitetilasta. Sen perusteella selviää, millaisia kehitysaihioita nousee tiekartalle ja millaisella aikataululla.

Yhteistyössä määritellään, mitä tavoitellaan

Selvitystyöryhmissä asiantuntijat ovat ratkoneet, minkälaisia vaihtoehtoja yhteisten palvelujen ja tietojärjestelmien uudistamisessa on olemassa. Niitä sitten käytännössä toteuttaa työeläkealan yhteisesti kustantamana Arek Oy yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Männistö vaikka ei teknologianörtti olekaan hän pystyy juristin koulutuksensa ja pitkän työuransa perusteella viemään valmistelua eteenpäin.

– Yhteistyöfoorumeissa on hyväksi koettaa hahmottaa iso kuva, tunnistaa yhteisiä tarpeita ja edistää yhteistä päämäärää, hän sanoo.

Männistö kertoo, että vastikään helmikuussa työryhmissä tarkasteltiin kustannushyötyanalyyseja ja eri vaihtoehtojen SWOT:teja. Työ jatkuu, kun EPO ja työeläkealan teknologiaryhmä TTR kokoontuvat kevään aikana seminaareihin, joissa ne käsittelevät selvitysten raportteja ja tekevät eri vaihtoehtoja koskevia linjauksia. Niissä pöydissä puhutaan tiekartoista ja tavoitetiloista, jotka kuvaavat yhteisesti päätettäviä valintoja.

– EPO ohjaa yhteisten järjestelmien ja palvelujen kehittämistä strategisella tasolla liiketoiminnan näkökulmasta. Kaiken päällimmäisenä työssämme on yhteisten palvelujen toimivuus, jolla turvataan lopulta vakuutetun etua, Männistö sanoo.

Työeläke perustuu työuraan

Koko järjestelmä on rakennettu niin, että työeläkejärjestelmän tärkein asiakas eli kansalainen saa työuransa mukaiset ansiotiedot oikein perustein eläkepäätöksensä pohjaksi. Suomessa työeläketurva kattaa lähes kaiken ansiotyön ja työeläkelakeja on useita.

Työeläkejärjestelmässä on käytössä niin kutsuttu viimeisen eläkelaitoksen periaate, jonka mukaan työeläkkeen myöntää ja maksaa se eläkelaitos, jossa palkansaaja tai yrittäjä on ollut viimeiseksi vakuutettuna.

Palkansaajat ansaitsevat työeläketurvaa pääasiassa työntekijän eläkelain (TyEL) ja julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukaan. Yrittäjätoiminta vakuutetaan joko yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan, merenkävijät merimieseläkelain (MEL) mukaan.

– On ihan sama, mitä reittiä ihminen on työuransa tehnyt, kaikki ansiotieto kulkeutuu lopulta eläkkeen laskennan perusteeksi. Vakuutettujen kannalta palvelumme on helppoa, yhdenvertaista ja reilua, kun palvelun ja työeläkkeen saa yhdeltä luukulta, Kevan johtavana asiantuntijana työskentelevä Männistö painottaa.

Lue lisää:

Yhteisten palveluiden ohjausryhmä EPO

Eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmä (EPO) on Työeläkevakuuttajat TELAn hallituksen asettama ryhmä. EPO ohjaa liiketoimintatasolla yhteisten järjestelmien strategista kehittämistä ja käsittelee työeläkealan yhteisiä it-hankkeita ja muita eläkevakuuttamisen toimeenpanoon liittyviä asioita, jotka alan sosiaalivakuutusluonne huomioiden ovat yhteisiä.

Ryhmän jäsenet ovat työeläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta. Puheenjohtajana toimii Pertti Männistö (Keva), sihteeristössä työskentelevät Mikael Kulikoff (Tela) ja Sari Alanko (Eläketurvakeskus).

Kuva: Milka Alanen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.