Ajankohtaislistaus
18.12.2019

Eläketurvakeskuksen tilastotietokantaa on laajennettu kuntoutujien keski-iällä, työeläkekuntoutusta saaneiden yrittäjien lukumäärillä, päättyneillä kuntoutusohjelmilla ja annetuilla kuntoutuspäätöksillä.

Päättyneissä kuntoutusohjelmissa on tietoa kuntoutuskustannuksista vuodesta 2004 lähtien sukupuolen mukaan. Kuntoutuspäätöstaulukossa on aikasarjaa myönnöistä ja hylkäyksistä iän ja diagnoosin suhteen vuodesta 2004 alkaen.

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta

 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.