Ajankohtaislistaus
22.5.2019
Taskutilastot 2019 -julkaisun suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Eläketurvakeskuksen tuottama vihkonen sisältää eläketurvaan liittyviä tilastotietoja, aikasarjoja ja infografiikkaa. Tuoreimmat luvut ovat viime vuoden lopulta.

Taskutilasto on suunnattu sekä suurelle yleisölle että työeläkealalla toimiville asiantuntijoille. Sen avulla on helppo hahmottaa kokonaiskuva suomalaisesta eläketurvasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Vihkonen on myös oiva apu faktojen tarkistukseen. Keskeiset luvut löytyvät esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Julkaisu on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä digiversiona ja paperijulkaisuna.

Taskutilasto Julkari-palvelussa  

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.